Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Δίδακτρα

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια συστηματική προσπάθεια για μείωση των τιμών των διδάκτρων σε όλες τις βαθμίδες του Εκπαιδευτηρίου.Έτσι, τα ετήσια δίδακτρα για τον Παιδικό Σταθμό έχουν καθοριστεί σε 3600€ (συμπεριλαμβάνεται μετακίνηση με σχολικό και διατροφή).
Υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες διακανονισμών:
- σε 12 μηνιαίες δόσεις (300€/μήνα)
- σε 4 τριμηνιαίες δόσεις (900€/τρίμηνο)
- προεξόφληση το Σεπτέμβριο με έκπτωση 7% (3348€)
- προεξόφληση τον Ιούνιο με έκπτωση 10% (3240€)