Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Επικοινωνία

Παιδικός Σταθμός

Διεύθυνση: Κυριακού 4, Αγ. Ιωάννης 71409 
Τηλ.: 2810 231537
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 15:30
Σχολάσματα: 13:00, 14:30, 15:30