Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Δίδακτρα

 

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια συστηματική προσπάθεια για μείωση των τιμών των διδάκτρων σε όλες τις βαθμίδες του Εκπαιδευτηρίου. Έτσι, τα δίδακτρα για την Α΄ Λυκείου έχουν καθοριστεί σε 6300€.

Παράλληλα, ακολουθείται και η παρακάτω πολιτική εκπτώσεων:

- Πρόγραμμα εκπτώσεων για αδέλφια που φοιτούν παράλληλα στο Εκπαιδευτήριο (ακόμα και σε διαφορετικές βαθμίδες): έκπτωση 5% για κάθε μαθητή στα 2 αδέλφια, έκπτωση 25% για κάθε μαθητή στα 3 αδέλφια

- Πρόγραμμα προεξόφλησης διδάκτρων: έκπτωση 10% για προεξόφληση του συνόλου των διδάκτρων μέχρι τέλος Ιουνίου ή έκπτωση 7% για προεξόφληση του συνόλου των διδάκτρων μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου