Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Κανονισμός Λειτουργίας

I. Εισαγωγή

Το σχολείο είναι χώρος συνεργασίας, στον οποίο απαιτούνται κάποιοι όροι και κανόνες ως απαραίτητες προϋποθέσεις, για να διαμορφώνεται καθημερινά το κατάλληλο παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα, που εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία των μελών της σχολικής κοινότητας.

Τη ζωή του Λυκείου συντονίζουν σε καθημερινή βάση: ο Διευθυντής, ο Σύλλογος Διδασκόντων, οι εφημερεύοντες καθηγητές, οι καθηγητές τάξεως, ο αναπληρωτής Διευθυντής και με βάση τον κανονισμό των σχολικών κοινοτήτων το 15μελές συμβούλιο μαθητών και τα 5μελή συμβούλια.

Η συμπεριφορά όλων των μελών της σχολικής κοινότητας επιβάλλεται να εμπνέεται από αρχές και αξίες, που προβάλλουν ως κανόνες ζωής την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα, τη συνεργασία, τη δικαιοσύνη, το διάλογο, την επιστήμη και την ηθική συνείδηση.

II. Πρωινή Προσέλευση

Η προσέλευση στο σχολείο πρέπει να είναι έγκαιρη. Μετά την προσευχή γίνονται χρήσιμες ανακοινώσεις στη συγκέντρωση των μαθητών.

Η συστηματική, έστω και ολιγόλεπτη αργοπορία θεωρείται παράβαση κι επισύρει την ποινή της ωριαίας απομάκρυνσης από το μάθημα.

III. Συμπεριφορά μαθητών κατά το μάθημα και τα διαλείμματα

Συμπεριφορές όπως η παρενόχληση του μαθήματος ή των συμμαθητών, η απειθαρχία προς τις αρχές του σχολείου ή τους καθηγητές και τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων, η χειροδικία, η χυδαιολογία, η ασέβεια προς τους συμμαθητές και τους καθηγητές, οι κλοπές, το κάπνισμα, οι ύβρεις, η σκόπιμη πρόκληση ζημιών, οι ηθικές απρέπειες θεωρούνται παραβατικές και έχουν τις συνέπειές τους.

Η ευπρεπής και σύμφωνα με το πνεύμα του σχολείου εμφάνιση των μαθητών είναι μέλημα των διδασκόντων, των καθηγητών τάξης και των μαθητικών συμβουλίων. Επίσης, καλό θα είναι να μην προσκομίζονται στο σχολείο πράγματα μεγάλης αξίας και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Στις αίθουσες διδασκαλίας οι θέσεις ορίζονται από τους καθηγητές τάξης και δεν αλλάζουν χωρίς άδεια. Πρέπει να υπάρχει σε κάθε τάξη (αίθουσα) σχετικό διάγραμμα.

Την ώρα του μαθήματος κάθε συμπεριφορά που ανατρέπει την καλή εξέλιξή του είναι παράβαση. Επίσης, κανένας μαθητής δε γίνεται δεκτός στις αίθουσες διδασκαλίας για ανακοινώσεις χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση. Η εργασία στην τάξη γίνεται με τη συμμετοχή, ει δυνατόν, όλων των μαθητών.

Όταν λόγω προγράμματος απαιτείται αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας, η μετάβαση από τη μία αίθουσα στην άλλη γίνεται έγκαιρα και ήσυχα.

Στα διαλείμματα οι μαθητές βγαίνουν από τις αίθουσες και κατευθύνονται στους αύλειους χώρους. Στις αίθουσες μένουν οι επιμελητές και η είσοδος στις αίθουσες κατά την ώρα του διαλείμματος επιτρέπεται μετά από άδεια.

Στο κυλικείο του σχολείου πρέπει να τηρείται η τάξη, να γίνεται σεβαστή η προτεραιότητα όσων προηγούνται, να ακολουθεί ήσυχη απομάκρυνση, ώστε να εξυπηρετούνται και οι υπόλοιποι μαθητές.

Δεν επιτρέπονται φαγώσιμα ή αναψυκτικά στις αίθουσες.

Οι μαθητές δε δέχονται επισκέψεις προσώπων ξένων προς το σχολείο.

Η χρήση των κινητών τηλεφώνων και η λειτουργία τους απαγορεύεται κατά την ώρα του μαθήματος. Καλό θα ήταν, γενικά, να μη προσκομίζονται κινητά τηλέφωνα στο σχολείο, αφού η ανάγκη για επικοινωνία καλύπτεται επαρκώς με τα τηλέφωνα της Γραμματείας.

IV. Φυσική αγωγή - Αθλητικές εκδηλώσεις

Η συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές του σχολείου. Εξαιρούνται όσοι έχουν απαλλαγεί για λόγους υγείας.

Για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι υποχρεωτική η κατάλληλη αθλητική περιβολή (αθλητική φόρμα, παπούτσια). Σε αντίθετη περίπτωση οι μαθητές θεωρούνται απόντες.

Οι μαθητές εκπροσωπούν το σχολείο σε αθλητικές εκδηλώσεις (σχολικοί αγώνες του νομού) και στις εθνικές γιορτές συμμετέχοντας στις διμοιρίες παρέλασης. Η συμμετοχή στις παραπάνω εκδηλώσεις, όσων επιλέγονται, είναι υποχρεωτική.

V. Καθαριότητα - Αισθητική

Το σχολικό περιβάλλον είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να ξεχωρίζει για την τάξη και την καθαριότητά του και μέσα στις αίθουσες και στους εξωτερικούς χώρους. Είναι υποχρέωση όλων να χρησιμοποιούν τους τοποθετημένους κάδους απορριμμάτων, να μη γράφουν σε οποιαδήποτε επιφάνεια, να μην προκαλούν σκόπιμα ζημιές στα αντικείμενα και στους χώρους του Σχολείου. Οι παραβάτες, πέρα από την πειθαρχική ποινή, επιβαρύνονται και με το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών.

Μπορούν να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την αισθητική αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τους καθηγητές και τη Διεύθυνση.

VI. Διαγωνίσματα

Και στα δύο (2) τετράμηνα γίνονται ολιγόλεπτα διαγωνίσματα (5' - 15'), χωρίς προειδοποίηση και περιορισμό, στο μάθημα της ημέρας και στα πλαίσια της διδακτικής ώρας.

Τα ωριαία διαγωνίσματα είναι προειδοποιημένα και δεν πρέπει να είναι περισσότερα από τρία (3) την εβδομάδα για τους ίδιους μαθητές. Τα θέματά τους παίρνονται από μια ευρύτερη ενότητα.

VII. Επιμελητές

Οι επιμελητές ορίζονται από τους καθηγητές των τμημάτων και επιτηρούν τις αίθουσές τους στα διαλείμματα. Ευθύνονται για τη φύλαξη των ατομικών ειδών κατά το διάλειμμα και μπορούν να απευθύνονται στον εφημερεύοντα καθηγητή και στον καθηγητή τμήματος για οποιοδήποτε λειτουργικό πρόβλημά τους.

Δεν επιτρέπουν την παραμονή και την είσοδο των συμμαθητών τους ή άλλων μαθητών στην αίθουσα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, εκτός αν κάποιος έχει άδεια από τον εφημερεύοντα καθηγητή. Επίσης, έχουν την ευθύνη για την πειθαρχία του τμήματος σε περίπτωση ολιγόλεπτης απουσίας καθηγητή ή καθηγήτριας.

Ελέγχουν εάν τα παράθυρα της αίθουσας διδασκαλίας είναι ανοικτά και ο χώρος αερίζεται επαρκώς. Επιβλέπουν εάν η καθαριότητα της αίθουσας, των θρανίων, της έδρας, των καθισμάτων, του πίνακα, κ.τ.λ. είναι άμεμπτη. Σε αντίθετη περίπτωση αναφέρουν στον υπεύθυνο καθηγητή ή στον εφημερεύοντα.

Κατά την είσοδό τους στην τάξη ελέγχουν εάν τα θρανία και τα καθίσματα που υπάρχουν επαρκούν για το σύνολο των μαθητών-τριών.

Ζητούν από τη Γραμματεία κιμωλίες για τις ανάγκες της διδασκαλίας. Προετοιμάζουν κατά τα διαλείμματα, σε συνεργασία και με τις οδηγίες του αρμόδιου καθηγητή, τα εποπτικά όργανα ή μέσα και τους χάρτες, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος.

Κατά τα διαλείμματα παραμένουν στην αίθουσα, ανοίγουν τα παράθυρα για αερισμό του χώρου, καθαρίζουν τον πίνακα, επιθεωρούν το χώρο και σημειώνουν τις φθορές. Μεταφέρουν τα εποπτικά μέσα με την υπόδειξη του αρμόδιου καθηγητή στο χώρο φύλαξης. Δεν επιτρέπουν την παραμονή στην αίθουσα στους/στις μαθητές/τριες, εκτός σ' αυτούς που έχουν άδεια από τον καθηγητή τάξεως ή τον εφημερεύοντα ή το διευθυντή του σχολείου.

Όταν τελειώσουν τα μαθήματα της ημέρας, βγαίνουν τελευταίοι από την αίθουσα, αφού πρώτα ελέγξουν την κατάσταση που βρίσκεται, καθώς και τα αντικείμενα που υπάρχουν σ' αυτή.

VIII. Απουσιολόγοι

Επιλέγονται δύο (2) απουσιολόγοι με απόφαση του συλλόγου των καθηγητών και ύστερα από εισήγηση του καθηγητή τάξεως, από τους καλύτερους στην επίδοση και στο ήθος μαθητές. Από αυτούς που επιλέγονται ο ένας είναι υπεύθυνος και ο άλλος βοηθός και αναπληρωματικός, στην περίπτωση που απουσιάζει ο πρώτος.

Οι απουσιολόγοι κάθε πρωί παραλαμβάνουν το απουσιολόγιο από τη Γραμματεία, στην οποία απευθύνονται για κάθε πρόβλημα, χωρίς να δίνουν προσωπικές λύσεις με σβησίματα, διορθώσεις, κ.λ.π. Είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη του και την αναγραφή των απόντων.

Το απουσιολόγιο συμπληρώνεται με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα της εβδομάδας. Στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας ο απουσιολόγος παραδίδει στο διδάσκοντα καθηγητή το απουσιολόγιο, για να το ελέγξει, με βάση την ονομαστική κατάσταση των μαθητών και να το υπογράψει.

Ο απουσιολόγος διατηρεί το απουσιολόγιο ως επίσημο και αναντικατάστατο στοιχείο και δεν επιτρέπει την περιφορά του από μαθητή σε μαθητή για λόγους τυπικούς και ουσιαστικούς. Με το πέρας των μαθημάτων το παραδίδει στη Γραμματεία προσωπικά.

Κατά τις ώρες των μαθημάτων επιλογής και κατευθύνσεων ορίζονται αναπληρωτές, οι οποίοι τηρούν πρόχειρο ημερήσιο δελτίο απόντων, που το παραδίδουν στον απουσιολόγο, αφού το υπογράψουν οι καθηγητές που δίδαξαν το μάθημα.

IX. Απουσίες μαθητών

Η φοίτηση όλων των μαθητών των Ενιαίων Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την

οποία:

i. Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.

ii. Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται. Η δικαιολόγηση των απουσιών δύο ημερών γίνεται από τον κηδεμόνα εντός δέκα ημερών. Απουσίες τριών ή περισσότερων ημερών δικαιολογούνται από ιατρό εντός δέκα ημερών. Κατ' εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή, που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115 - 164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια που έχει βεβαιωθεί και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιοτάτη.

Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Χ. Σημαιοφόρος και παραστάτες

Ο πρώτος μαθητής της Γ' τάξης ορίζεται σημαιοφόρος του σχολείου, ενώ ως παραστάτες ορίζονται οι επόμενοι - μετά το σημαιοφόρο - δύο (2) καλύτεροι μαθητές της Γ' τάξης. Επίσης, οι δύο (2) καλύτεροι μαθητές της Β' τάξης και ο πρώτος μαθητής της Α' τάξης.

XI. Ποινές - Έπαινοι

Το σχολείο ως ανθρώπινη κοινότητα, για να λειτουργήσει χρειάζεται ορισμένους κανόνες. Η παράβασή τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία συνεπάγεται ποινές που είναι:

i. προφορική παρατήρηση,

ii. προφορική ή γραπτή επίπληξη,

iii. ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα,

iv. αποβολή από τα μαθήματα από μία (1) έως πέντε (5) ημέρες,

v. αναγκαστική αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και

vi. στο τέλος του σχολικού έτους, ανάλογα με τη σοβαρότητα των στοιχείων διαγωγής και με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, μείωση του χαρακτηρισμού της διαγωγής.

Για τις ποινές iii - vi ενημερώνονται οι κηδεμόνες. Όμως, όπως οι ποινές, το ίδιο και οι τιμητικές διακρίσεις είναι αυτονόητες σε κάθε ανθρώπινη κοινότητα, επομένως και στο σχολείο. Οι συνηθέστερες διακρίσεις είναι:

i. Αριστείο προόδου,

ii. Βραβείο προόδου,

iii. Διπλώματα διακρίσεων σε αθλητικούς, καλλιτεχνικούς, πνευματικούς κ.ά. διαγωνισμούς,

iv. Δημόσιος έπαινος.

XII. Λεωφορεία - Σχόλασμα

Η κανονική αποχώρηση από το σχολείο γίνεται αμέσως μετά τη λήξη της τελευταίας διδακτικής ώρας. Ενδιάμεσα επιτρέπεται η αποχώρηση για κάποιο σοβαρό λόγο μόνο με ειδική άδεια έπειτα από ενημέρωση του κηδεμόνα.

Όσοι χρησιμοποιούν δικό τους μεταφορικό μέσο οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο, με σχετική βεβαίωση, ότι τους το επιτρέπουν οι γονείς τους και να μη μεταφέρουν συμμαθητές τους. Επίσης, όταν το σχολείο μετακινείται ομαδικώς (εκδρομές, επισκέψεις κ.τ.λ.) μετακινούνται κι εκείνοι με τα σχολικά λεωφορεία.

Στα σχολικά λεωφορεία η συμπεριφορά πρέπει να είναι ανάλογη με αυτή στο σχολικό χώρο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής οφείλεται σεβασμός στους συμμαθητές, συνοδούς, οδηγό, καθώς και στους πεζούς ή οδηγούς άλλων αυτοκινήτων ή δικύκλων.

Η εγγραφή και η φοίτηση στο Εκπαιδευτήριο προϋποθέτει αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κανονισμού

Επικοινωνία

Διεύθυνση Λυκείου: Οδός Πανδάρεω 61, Φιλοθέη - Αγ. Ιωάννης 71409

Τηλέφωνο/Fax2810322111

e-mail: pagkritio@hotmail.com