Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Πληροφορική

Στόχοι

Το μάθημα της Πληροφορικής Γυμνασίου στο Εκπαιδευτήριο "TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ" έχει ως βασικό σκοπό να εισάγει και να εκπαιδεύσει κάθε μαθητή στη συνεχώς εξελισσόμενη σύγχρονη κοινωνία της Πληροφορίας. Είναι σημαντικό ότι το αναλυτικό πρόγραμμα του Εκπαιδευτηρίου έχει σχεδιαστεί ειδικά και αναπροσαρμόζεται συνεχώς, προκειμένου ο μαθητής στο τέλος του Γυμνασίου να έχει ήδη εξοικειωθεί με όλες τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής, χωρίς να χρειάζεται άλλη πρόσθετη εκπαίδευση από δάσκαλο για να τις αξιοποιήσει μελλοντικά.

Το μάθημα οργανώνεται με σκοπό:

 • να παρέχει στο μαθητή βασικές και απαραίτητες γνώσεις για τον υπολογιστή και τις περιφερειακές μονάδες του
 • να συνδυάσει θεωρητική γνώση και πρακτικές δεξιότητες
 • να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει κάθε μαθητή σε εφαρμογές γραφείου, πολυμέσων και τηλεματικής που βρίσκονται στην αιχμή των νέων τεχνολογιών
 • να ενθαρρύνει την ελεύθερη, δημιουργική, ομαδική εργασία
 • να ενισχύσει την εποπτική διδασκαλία άλλων μαθημάτων μέσω επιλεγμένων εκπαιδευτικών εφαρμογών

Περιεχόμενο

Στα προγράμματα σπουδών πληροφορικής των 3 τάξεων του Γυμνασίου καλύπτονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Βασικές αρχές λειτουργίας Η/Υ
 • Περιφερειακές Μονάδες - Αποθήκευση Δεδομένων
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Λογιστικά φύλλα - Στατιστική - Γραφήματα
 • Οργάνωση Διαφανειών - Πολυμεσικές Παρουσιάσεις
 • Προγραμματισμός
 • Σχεδιαστικά προγράμματα
 • Παραγωγή Κινούμενων Εικόνων - Animation
 • Πολυμέσα
 • Δίκτυα Η/Υ
 • Εφαρμογές Internet
 • Εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων για ποικιλία διδακτικών αντικειμένων: μαθηματικά, φυσική, χημεία, γεωγραφία, ιστορία, γλώσσα, τέχνη και πολιτισμός
 • Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας