Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Ενισχυτική διδασκαλία

Οι μαθητές που συμμετέχουν στο προαιρετικό μεσημεριανό πρόγραμμα μαθημάτων και μελέτης μαθαίνουν να δουλεύουν αυτόνομα και να επιλύουν απορίες μέσα στο σχολείο, χωρίς να χρειάζονται καμιά εξωτερική βοήθεια. Το ενισχυτικό πρόγραμμα καλύπτει τα βασικά μαθήματα: Παραγωγή λόγου, Αρχαία, Μαθηματικά και Φυσική.