Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Αγγλικά

Στο Εκπαιδευτήριο "ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ" εφαρμόζεται ένα πρωτοποριακό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας. Οι παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος αυτού είναι:

  • Να αποκτήσει ο μαθητής την ικανότητα να χρησιμοποιεί την αγγλική γλώσσα με ευχέρεια
  • Να χρησιμοποιεί τα αγγλικά με αυτοπεποίθηση και επιτυχία στην κοινωνική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική του ζωή
  • Να γνωρίσει, μέσα από τις διαδικασίες διδασκαλίας της γλώσσας, τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των χωρών όπου ομιλείται αυτή

Γαλλικά

Η Γαλλική Γλώσσα διδάσκεται χωρίς διακοπή από τη δεκαετία του '70 στο Εκπαιδευτήριο "ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ". Από τις βασικές επιδιώξεις του μαθήματος είναι να φέρει τα παιδιά κοντά στη γαλλική κουλτούρα.

Γερμανικά

Για τη δεύτερη ξένη γλώσσα στο Εκπαιδευτήριό μας υπάρχει επιλογή μεταξύ της Γερμανικής και της Γαλλικής. Όσα παιδιά επιλέξουν τα γερμανικά, θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το γερμανικό πολιτισμό και την ιστορία της χώρας.