Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Νεοελληνική Γλώσσα

Προορισμός του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι να βοηθήσει το μαθητή να αποκτήσει συνείδηση της πολυμορφίας και της δημιουργικότητας της γλώσσας.

Στόχοι:

Α. ως προς τον προφορικό λόγο:

 1. Να γνωρίζουν οι μαθητές: α) τις περιστάσεις επικοινωνίας που διαμορφώνουν τον προφορικό λόγο και β) τα είδη λόγου που απαιτούν τη χρησιμοποίηση μιας γλωσσικής ποικιλίας
 2. Να εξασκηθούν στον προφορικό λόγο

Β. ως προς το γραπτό λόγο:

 1. Παραγωγή κειμένου: α) οργάνωση της δομής (παράγραφος - ευρύτερο κείμενο) β) ένταξη σε επικοινωνιακό πλαίσιο
 2. Ανάγνωση και κατανόηση κειμένων ορισμένης θεματικής ενότητας. Αφόρμηση για συζήτηση μέσα στην τάξη και παραγωγή κειμένου
 3. Εμπλουτισμούς λεξιλογίου και αξιοποίησή του σε διαφορετικά είδη κειμένων
 4. Συνειδητοποίηση και εφαρμογή των γραμματικών και συντακτικών κανόνων και φαινομένων της Νεοελληνικής Γλώσσας

Στο μάθημα χρησιμοποιούνται:

α) τα σχολικά εγχειρίδια Νεοελληνικής Γλώσσας και Γλωσσικών Ασκήσεων

β) Νεοελληνική Γραμματική του Μανόλη Τριανταφυλλίδη

γ) Συντακτικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

δ) το τετράδιο εργασιών των μαθητών

ε) συμπληρωματικές ασκήσεις φωτοτυπημένες

Νεοελληνική λογοτεχνία

Στόχοι:

 1. Η εξοικείωση των μαθητών προς την ευρεία έννοια της λογοτεχνικότητας με δείγματα της ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας
 2. Η επαφή τους με αντιπροσωπευτικά έργα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
 3. Η ερμηνευτική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων
 4. Η γνωριμία κι εξοικείωση με τις διαφορετικές μορφές της ελληνικής γλώσσας μέσα από την ιστορική διαδρομή κι εξέλιξή της
 5. Η εκτίμηση της αξίας του κειμένου κι η αναγνώριση της ποιότητας του λόγου
 6. Η ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας, ώστε να επεξεργάζονται τα μηνύματα της εποχής
 7. Η συναισθηματική μέθεξη και η ηθική καλλιέργεια που απορρέουν από την επαφή με το λογοτεχνικό έργο

Στο μάθημα χρησιμοποιούμε:

α- το σχολικό εγχειρίδιο

β- παράλληλα κείμενα

γ- παρουσιάσεις λογοτεχνικών έργων από τους μαθητές

δ- τετράδιο εργασιών των μαθητών

ε- συνθετικές εργασίες

στ- δανειστική βιβλιοθήκη

Γενικά, το περιεχόμενο του μαθήματος ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Επίσης, διδάσκονται κείμενα επετειακού χαρακτήρα, καθώς και ευρύτερα αποσπάσματα από λογοτεχνικά έργα που συμπληρώνουν τη διδασκαλία της λογοτεχνίας και βοηθούν τους μαθητές να οργανώσουν μια σχολική εκδήλωση.