Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Ιστορία

Στο Γυμνάσιο του Εκπαιδευτηρίου "ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ" το μάθημα της Ιστορίας στηρίζεται στους παρακάτω βασικούς άξονες:

 • Προγραμματισμός της διδακτέας ύλης από την αρχή της σχολικής χρονιάς
 • Σχεδιαγραμματική παρουσίαση των κύριων σημείων κάθε μαθήματος
 • Παρουσίαση της νέας ενότητας με απλό και κατανοητό τρόπο, με ενεργή συμμετοχή των μαθητών και διάλογο
 • Αξιοποίηση πλούσιου εποπτικού (εικόνες, χάρτες, φωτογραφίες, slides, βίντεο, CD-ROMs)
 • Συστηματική μελέτη πηγών κειμένων για την άντληση περισσότερων πληροφοριών και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης
 • Ανάθεση συνθετικών εργασιών με σχετική βιβλιογραφία
 • Έκφραση των μαθητών με εικαστικές δημιουργίες
 • Φύλλα εργασίας, καθώς και συχνές επαναλήψεις και γραπτές δοκιμασίες
 • Επισκέψεις σε μουσεία και χώρους με ιστορικό ενδιαφέρον
 • Προτροπή για ανάγνωση σύγχρονων λογοτεχνικών έργων που ζωντανεύουν παλιότερες εποχές

Στόχοι του μαθήματος

 • Γνωριμία με την ιστορική πορεία του Ελληνισμού μέσα στους αιώνες (Αρχαία, Βυζαντινή, Νεότερη) και προσέγγιση μέρους της παγκόσμιας Ιστορίας
 • Εξοικείωση με την ορολογία της ιστορικής επιστήμης, ώστε να μπορούν οι μαθητές να αρθρώνουν ορθό ιστορικό λόγο
 • Κατανόηση αιτίων και αποτελεσμάτων των ιστορικών γεγονότων, καθώς και του χώρου και του χρόνου της ανθρώπινης δράσης
 • Ανάλυση πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών συνθηκών που ερμηνεύουν τα κίνητρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς
 • Σύγκριση ιστορικών γεγονότων και φαινομένων
 • Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του μαθητή
 • Διαχρονική και συγχρονική σύνδεση των ιστορικών στοιχείων
 • Συνειδητοποίηση της αξίας της μελέτης της Ιστορίας