Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Μουσική

Το μάθημα της Μουσικής στο Γυμνάσιο στηρίζεται στη δουλειά του Δημοτικού, έχει περισσότερο θεωρητικό χαρακτήρα και ακολουθεί σε γενικές γραμμές τα σχολικά βιβλία.

Η καθημερινή δουλειά στην τάξη διευρύνεται με βάση της γνώσεις του Δημοτικού. Για παράδειγμα, στην Α΄ Γυμνασίου μπορούμε να ερμηνεύσουμε σε μεγαλύτερο βάθος και πλάτος τα περισσότερα μουσικά φαινόμενα, αφού τα παιδιά έχουν ήδη έρθει σε επαφή με το μεγαλύτερο κομμάτι της ύλης. Στις επόμενες τάξεις ακολουθούμε αναλυτικά το βιβλίο και παράλληλα χρησιμοποιούμε την υποδομή της αίθουσας πολυμέσων. Ο υπολογιστής με διάφορα μουσικά προγράμματα, CD-ROMs, DVDs, το CD-player και minidisc-player αποδεικνύονται χρήσιμα εργαλεία.

Σκοπός του μαθήματος είναι να κάνει τους μαθητές καλύτερους ακροατές, ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν μια μουσική συναυλία οποιουδήποτε είδους, έχοντας αρκετές γνώσεις για βα αξιολογήσουν την ποιότητα και το επίπεδό της.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε παιδιά με ταλέντο μέσα από τη μουσική ομάδα που λειτουργεί στα πλαίσια των κύκλων ενδιαφερόντων να δημιουργήσουν μουσικά σύνολα σε ώρες πλέον των μαθημάτων και με συμμετοχή παιδιών από όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.

Γενικότερα, η φιλοσοφία του μαθήματος είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με την τέχνη της μουσικής, να διαμορφώσουν άποψη για είδη μουσικής και μουσικούς πολιτισμούς, αλλά και να δώσει την ευκαιρία για καλλιτεχνική έκφραση.