Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Δίδακτρα

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια συστηματική προσπάθεια για μείωση των τιμών των διδάκτρων σε όλες τις βαθμίδες του Εκπαιδευτηρίου. Έτσι, τα δίδακτρα για το Νηπιαγωγείο έχουν καθοριστεί σε 4100€ (συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και το δεκατιανό).

Παράλληλα, ακολουθείται και η παρακάτω πολιτική εκπτώσεων:

- Πρόγραμμα εκπτώσεων για αδέλφια που φοιτούν παράλληλα στο Εκπαιδευτήριο (ακόμα και σε διαφορετικές βαθμίδες): έκπτωση 5% για κάθε μαθητή στα 2 αδέλφια, έκπτωση 25% για κάθε μαθητή στα 3 αδέλφια

- Πρόγραμμα προεξόφλησης διδάκτρων: έκπτωση 10% για προεξόφληση του συνόλου των διδάκτρων μέχρι τέλος Ιουνίου ή έκπτωση 7% για προεξόφληση του συνόλου των διδάκτρων μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου