Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Σημειώματα για τα σχολικά είδη της χρονιάς 2020-2021

Παρακάτω θα βρείτε τα σημειώματα για τα σχολικά είδη της φετινής χρονιάς.


Δημοτικό 

Πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο  "Σημειώματα για τα σχολικά είδη 2020-2021" και επιλέγοντας  ¨Σχολικά Είδη¨ μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε τα σημειώματα για τις τάξεις του Δημοτικού. 


Γυμνάσιο

Πατώντας στο σύνδεσμο της τάξης που σας ενδιαφέρει μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε τα σημειώματα.

 

Α΄Γυμνασίου 

 

Β΄Γυμνασίου 

 

Γ΄Γυμνασίου 

 

  

Λύκειο

Πατώντας στο σύνδεσμο της τάξης που σας ενδιαφέρει μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε τα σημειώματα.

 

Α΄Λυκείου 

 

Β΄Λυκείου 

 

Γ΄Λυκείου