Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Πρόγραμμα έναρξης σχολικού έτους 2020-2021

Ο Αγιασμός κατά βαθμίδα στο Εκπαιδευτήριο “ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ” θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ :     Δευτέρα 14/9/2020,  10:30 π.μ.  

               

ΔΗΜΟΤΙΚΟ :         Δευτέρα 14/9/2020,    8:30 π.μ. 

               

ΓΥΜΝΑΣΙΟ :          Δευτέρα 14/9/2020,   11:30 π.μ. 

 

ΛΥΚΕΙΟ :              Δευτέρα 14/9/2020,   11:30 π.μ.  

                

Ο Αγιασμός για όλες τις βαθμίδες θα γίνει, 

χωρίς την παρουσία γονέων, στο κεντρικό κτήριο του Εκπαιδευτηρίου, Πανδάρεω 61, Φιλοθέη, Άγιος Ιωάννης, τηλ. 2810.230379

 

Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ λειτουργεί από την 1/9/2020 Κυριακού 4, Αγ. Ιωάννης, τηλ. 2810.231537