Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Πρόγραμμα Αγιασμών - Σεπτέμβριος 2018

Πρόγραμμα Έναρξης Σχολικού Έτους 2018-2019 

 

O Αγιασμός κατά βαθμίδα στο Εκπαιδευτήριο

"ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ" θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:  


ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ :    Τρίτη 11/9/2018,  12:00 π.μ.

                             

ΔΗΜΟΤΙΚΟ :         Τρίτη 11/9/2018,    8:30 π.μ.

                             

ΓΥΜΝΑΣΙΟ :          Τρίτη 11/9/2018,  11:00 π.μ.

 

ΛΥΚΕΙΟ :               Τρίτη 11/9/2018,  11:00 π.μ.

                             

Ο Αγιασμός για όλες τις βαθμίδες θα γίνει στο κεντρικό κτήριο του Εκπαιδευτηρίου, Πανδάρεω 61, Φιλοθέη, Άγιος Ιωάννης, τηλ. 2810.230379

 

Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ λειτουργεί από τις 3/9/2018 Κυριακού 4, Αγ. Ιωάννης, τηλ. 2810.231537