Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Πρόγραμμα έναρξης σχολικού έτους 2017-2018

Ο Αγιασμός κατά βαθμίδα στο Εκπαιδευτήριο “ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ” θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ :    Δευτέρα 11/9/2017,  12:00 π.μ.

               

ΔΗΜΟΤΙΚΟ :         Δευτέρα 11/9/2017,    8:30 π.μ.

               

ΓΥΜΝΑΣΙΟ :          Δευτέρα 11/9/2017,  11:00 π.μ.

 

ΛΥΚΕΙΟ :               Δευτέρα 11/9/2017,  11:00 π.μ.

               

Ο Αγιασμός για όλες τις βαθμίδες θα γίνει στο κεντρικό κτήριο του Εκπαιδευτηρίου, Πανδάρεω 61, Φιλοθέη, Άγιος Ιωάννης, τηλ. 2810.230379

 

Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ λειτουργεί από τις 4/9/2017 Κυριακού 4, Αγ. Ιωάννης, τηλ. 2810.231537