Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Σημαντική πανελλήνια διάκριση μαθητών του σχολείου μας στο Μαθηματικό Διαγωνισμό «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»