Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

ΒΡΑΔΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ "ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ"

Μια όμορφη βραδιά αστρονομικής παρατήρησης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Οκτωβρίου στο
Εκπαιδευτήριό μας. Η εκδήλωση, που οργανώθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και απευθυνόταν σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς του
Γυμνασίου και του Λυκείου του Εκπαιδευτηρίου “TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ”, περιλάμβανε θέαση στον πλανήτη
Κρόνο, στον πλανήτη Δία και τους δορυφόρους του, στη Σελήνη και τους εντυπωσιακούς κρατήρες της,
καθώς και στο διπλό αστρικό σύστημα Albireo του αστερισμού του Κύκνου.

Υπεύθυνοι της διοργάνωσης της βραδιάς και οικοδεσπότες της εκδήλωσης ήταν ο κ. Γιώργος Κλήμης, καθηγητής
φυσικής στο Εκπαιδευτήριο “TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ”, και ο κ. Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος (MSc.
Αστροφυσικής) υπεύθυνος διάχυσης Αστρονομίας και εκπαιδευτικών δράσεων του Ινστιτούτου
Αστροφυσικής ΙΤΕ και του Αστεροσκοπείου του Σκίνακα.
Η συγκεκριμένη βραδιά αστρονομικής παρατήρησης εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος D-
Space, το οποίο συντονίζει το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και στο
οποίο συμμετέχουν 6 σχολεία απ’ όλη τη χώρα. Η πρώτη φάση του προγράμματος D-Space έχει σκοπό
να δώσει την ευκαιρία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν τηλεσκόπια για
αστρονομικές παρατηρήσεις. Στη δεύτερη φάση του προγράμματος μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί
θα αποκτήσουν πρόσβαση στα μεγάλα τηλεσκόπια του Αστεροσκοπείου του Σκίνακα μέσω ειδικών
προγραμμάτων απομακρυσμένου ελέγχου και φωτογράφισης. Παράλληλα, το πρόγραμμα D-Space θα
περιλαμβάνει πολλές εκδηλώσεις, ομιλίες και συζητήσεις αστρονομικού ενδιαφέροντος για την
εκπαιδευτική κοινότητα. Ο ανοικτός χαρακτήρας του προγράμματος D-Space θα επιτρέψει σε πολλά
σχολεία από όλη την Ελλάδα να συμμετέχουν σε αστρονομικές παρατηρήσεις, ενώ το Εκπαιδευτήριο
“TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ” και η Ελληνογερμανική Αγωγή αποτελούν σχολεία - κόμβους διάδοσης των
δραστηριοτήτων του προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα μπορείτε
να βρείτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο https://d-space.gr/.

 

  

 


Η παραπάνω φωτογραφία των κρατήρων του φεγγαριού τραβήχτηκε τη βραδιά της Κυριακής 2
Οκτωβρίου με φωτογραφική μηχανή κινητού μέσα από τηλεσκόπιο.