Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  5,   ΤΗΛ. 2810-284398

ΠΑΝΔΑΡΕΩ  61,  ΤΗΛ. 2810-230379

www.pagkritio.gr