Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Πρόγραμμα έναρξης σχολικού έτους 2019-2020

Ο Αγιασμός κατά βαθμίδα στο Εκπαιδευτήριο “ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ” θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ :     Τετάρτη 11/9/2019,  12:00 π.μ.  (σχόλασμα 13:00 μ.μ.)

               

ΔΗΜΟΤΙΚΟ :         Τετάρτη 11/9/2019,    8:30 π.μ. (σχόλασμα 10:30 π.μ.)

               

ΓΥΜΝΑΣΙΟ :          Τετάρτη 11/9/2019,  11:00 π.μ. (σχόλασμα 11:45 π.μ.)

 

ΛΥΚΕΙΟ :             Τετάρτη 11/9/2019,  11:00 π.μ.  (σχόλασμα 11:45 π.μ.)

                

Ο Αγιασμός για όλες τις βαθμίδες θα γίνει στο κεντρικό κτήριο του Εκπαιδευτηρίου, Πανδάρεω 61, Φιλοθέη, Άγιος Ιωάννης, τηλ. 2810.230379

 

Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ λειτουργεί από τις 2/9/2019 Κυριακού 4, Αγ. Ιωάννης, τηλ. 2810.231537