Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Σχολή Γονέων

Συνεχίζεται και φέτος η λειτουργία της Σχολής Γονέων του Εκπαιδευτηρίου “TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ”.

Το πρόγραμμα της Σχολής Γονέων απλώνεται σε ολόκληρη τη σχολική χρονιά 2017-18 και οργανώνεται

σε κύκλους ηλικιών προκειμένου να στοχεύσει σε ειδικά θέματα και προβλήματα που αφορούν τη σχέση

γονέα, παιδιού και σχολείου.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της Σχολής Γονέων φαίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο.

http://www.pagkritio.gr/pagkritio/parentsschool/parentsschool.html