Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Σημειώματα για τα σχολικά είδη της χρονιάς 2019-2020

Παρακάτω θα βρείτε τα σημειώματα για τα σχολικά είδη της φετινής χρονιάς.


Δημοτικό 

Πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο https://pagkritio.wordpress.com/  και επιλέγοντας  ¨Σχολικά Είδη¨ μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε τα σημειώματα για τις τάξεις του Δημοτικού. 


Γυμνάσιο

Πατώντας στο σύνδεσμο της τάξης που σας ενδιαφέρει μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε τα σημειώματα.

 

Α Γυμνασίου 

 

Β Γυμνασίου 

 

Γ Γυμνασίου 

 

Λύκειο

Πατώντας στο σύνδεσμο της τάξης που σας ενδιαφέρει μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε τα σημειώματα.

 

Α Λυκείου

 

Β Λυκείου 

 

Γ Λυκείου