Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Τηλεκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021

Το Εκπαιδευτήριο “TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ”, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι τα μαθήματα θα συνεχιστούν ακόμα κι αν υπάρξουν πρόσθετα υγειονομικά μέτρα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-21, προχώρησε σε μια σειρά οργανωτικών αλλαγών. Στις σχολικές αίθουσες και τα εργαστήρια όλων των βαθμίδων, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, τοποθετήθηκαν διαδραστικοί πίνακες και φορητοί υπολογιστές, που υποστηρίζονται από γραμμές δεδομένων υψηλών ταχυτήτων. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν ειδικές πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης για τη ζωντανή μετάδοση του μαθήματος της τάξης και για την αποστολή εκπαιδευτικού υλικού προς τους μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο, είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλα τα πιθανά σενάρια τηλεκπαίδευσης:   περισσότερα