Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Δίδακτρα και Εκπτώσεις

Το Εκπαιδευτήριο ακολουθεί τις παρακάτω πολιτικές εκπτώσεων για τα δίδακτρα:

  • έκπτωση διδάκτρων για 2 ή 3 αδέρφια που φοιτούν συγχρόνως σ’οποιαδήποτε βαθμίδα του Εκπαιδευτηρίου (5% και 25% αντίστοιχα)
  • πρόγραμμα εκπτώσεων για προεξόφληση των διδάκτρων της σχολικής χρονιάς τον Ιούνιο (10%) ή τον Σεπτέμβριο (7%)
Πληροφορίες για τις εγγραφές και τα δίδακτρα, στην κεντρική γραμματεία (Πανδάρεω 61, Φιλοθέη, Άγιος Ιωάννης, τηλ. 2810230379) και στα γραφεία του σχολείου στο κέντρο της πόλης (Αρχοντοπούλου 5, Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, τηλ. 2810284398).

 image