Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Συνεργασία με Γονείς

Η επικοινωνία μας με τους γονείς είναι συχνή και ουσιαστική. Ειδικά στις μικρές ηλικίες, ο ρόλος της οικογένειας και η συνεργασία της με το σχολείο είναι καθοριστικά στοιχεία για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού.

Οργανώνονται τακτικές συναντήσεις με ψυχολόγο και συζητήσεις για διάφορα θέματα αγωγής και ανατροφής των παιδιών. Η συμμετοχή των γονέων σ' αυτές τις επιμορφωτικές συναντήσεις θεωρείται απαραίτητη.

Επίσης, μια φορά κάθε δύο μήνες συναντιούνται οι νηπιαγωγοί με τους γονείς όπου συζητάνε ατομικά για τη συμπεριφορά τους, την πρόοδο και τις εργασίες των παιδιών.

Εκτός απ' τα παραπάνω, η επικοινωνία μας με τους γονείς γίνεται καθημερινά με σημείωμα που παίρνουν το μεσημέρι όταν παραλάβουν το παιδί τους, για όλα τα θέματα και τις ανάγκες των παιδιών.