Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Δίδακτρα

Τα ετήσια δίδακτρα του σχολικού έτους 2024-2025 για τον Παιδικό Σταθμό έχουν καθοριστεί σε 4180€ (συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και η διατροφή).

Παράλληλα, ακολουθείται και η παρακάτω πολιτική εκπτώσεων:

- Πρόγραμμα εκπτώσεων για αδέλφια που φοιτούν παράλληλα στο Εκπαιδευτήριο (ακόμα και σε διαφορετικές βαθμίδες): έκπτωση 5% για κάθε μαθητή στα 2 αδέλφια, έκπτωση 25% για κάθε μαθητή στα 3 αδέλφια

- Πρόγραμμα προεξόφλησης διδάκτρων: έκπτωση 10% για προεξόφληση του συνόλου των διδάκτρων έως 30 Ιουνίου ή έκπτωση 7% για προεξόφληση του συνόλου των διδάκτρων έως 30 Σεπτεμβρίου.