Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Κανονισμός Λειτουργίας

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Το Εκπαιδευτήριο “ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ” ιδρύθηκε το 1963 ως εξατάξιο Γυμνάσιο, με σκοπό να προσφέρει στους έφηβους μαθητές υψηλού επιπέδου παιδεία και πολιτισμό. Σταδιακά, η λειτουργία του επεκτάθηκε και στις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις του σχολείου βρίσκονται στην περιοχή Φιλοθέη, στο προάστιο Άγιος Ιωάννης, έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές και συντελούν στην ευχάριστη και ασφαλή παραμονή των μαθητών.

Σήμερα, όλοι οι καθηγητές που στελεχώνουν τον Σύλλογο Διδασκόντων του Λυκείου “ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ” έχουν πολυετή πείρα και εξειδικευμένη γνώση στις ειδικές απαιτήσεις της βαθμίδας, δουλεύουν μεθοδικά για την εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, συμμετέχουν σταθερά ως βαθμολογητές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και επιμορφώνονται συστηματικά σε νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνολογίες.

  

2. ΓΕΝΙΚΑ

 

Το σχολείο είναι χώρος συνεργασίας, στον οποίο απαιτούνται κάποιοι όροι και κανόνες ως απαραίτητες προϋποθέσεις για να διαμορφώνεται καθημερινά το κατάλληλο παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα, το οποίο εγγυάται το υψηλό επίπεδο μαθήματος και την εύρυθμη λειτουργία των μελών της σχολικής κοινότητας.

Τη ζωή του Λυκείου συντονίζουν σε καθημερινή βάση: ο Διευθυντής, ο Σύλλογος Διδασκόντων, οι εφημερεύοντες καθηγητές, οι καθηγητές τάξεως, ο αναπληρωτής Διευθυντής και, με βάση τον κανονισμό των σχολικών κοινοτήτων, το Δεκαπενταμελές Συμβούλιο μαθητών και τα Πενταμελή Συμβούλια των τμημάτων.

Η συμπεριφορά όλων των μελών της σχολικής κοινότητας εμπνέεται από αρχές και αξίες που προβάλλουν ως κανόνες ζωής την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα, τη συνεργασία, τη δικαιοσύνη, τον διάλογο, την επιστήμη και την ηθική συνείδηση.

 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

3.1 Πρωινή Προσέλευση - Σχόλασμα

Οι μαθητές, αμέσως μετά την άφιξή τους στο Εκπαιδευτήριο, παραμένουν στον χώρο της αυλής ή τους κοινόχρηστους χώρους του Λυκείου. Με το χτύπημα του κουδουνιού εισόδου, οι μαθητές προσέρχονται στον καθορισμένο χώρο για την πρωινή προσευχή, όπου γίνονται χρήσιμες ανακοινώσεις και παρατηρήσεις που αφορούν την καθημερινότητα του σχολείου.

Η προσέλευση στο σχολείο και η προσέλευση στην τάξη μετά το πέρας των διαλειμμάτων πρέπει να είναι έγκαιρη. Η συστηματική, έστω και ολιγόλεπτη, αργοπορία θεωρείται παράβαση κι επισύρει την ποινή της ωριαίας απομάκρυνσης με απουσία από το μάθημα.

 

3.2 Ωράριο λειτουργίας

Το Λύκειο του Εκπαιδευτηρίου “ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ” λειτουργεί τις πέντε εργάσιμες µέρες της εβδομάδας, από τις 8:00 έως τις 14:25. Οι µέρες των αργιών ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας. Τυχόν διαφοροποιήσεις του καθημερινού ωραρίου γνωστοποιούνται εγκαίρως στους γονείς και στους µαθητές.

 

 

3.3 Σχολικό πρόγραµµα 

Το πρόγραµµα µαθηµάτων του Λυκείου του Εκπαιδευτηρίου “ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ”  περιλαµβάνει όσα προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας, ενώ η οργάνωση του Σχολικού Προγράµµατος και ειδικότερα της διδακτέας ύλης γίνεται µε βάση τους Νόµους και τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και σύµφωνα µε τις σύγχρονες απαιτήσεις  για πολύπλευρη  παιδεία και εκπαίδευση. Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται σύµφωνα µε τις σύγχρονες διδακτικές µεθόδους, µε πλούσιο υποστηρικτικό υλικό, έντυπο και ψηφιακό, και µε τη χρήση εποπτικού-τεχνολογικού υλικού καθώς και άλλων βοηθητικών µέσων διδασκαλίας, όπως είναι οι διαδραστικοί πίνακες, εκπαιδευτική πλατφόρµα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, κ.ά. Για την εργαστηριακή εκπαίδευση των μαθητών λειτουργούν αίθουσες εργαστηρίων Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Πληροφορικής.

 

Επιπλέον, με σκοπό τη διεύρυνση των ενδιαφερόντων και των γνώσεων των μαθητών, οργανώνονται στο σχολείο εκπαιδευτικές ηµερίδες θετικών και θεωρητικών επιστημών από µαθητές και εκπαιδευτικούς με συμμετοχή πανεπιστημιακών δασκάλων, επιστημόνων και ανθρώπων της τέχνης και του πολιτισμού.

 

Απαραίτητο συµπλήρωµα της καθηµερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι σχολικές εκδροµές, ο εκκλησιασµός, οι επετειακές, µορφωτικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πανελλήνια ή διεθνή εκπαιδευτικά προγράµµατα.

 

Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στην επαφή των µαθητών µε τις ποικίλες εκφάνσεις του πολιτισµού (θέατρο, κινηµατογράφο, εικαστικά, ποίηση, πεζογραφία κ.ά.), µέσω της διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων  και αφιερωµάτων σε σηµαντικές προσωπικότητες, ενώ ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους σε εγκεκριμένους από το υπουργείο Παιδείας διαγωνισμούς  που αφορούν επιστήμες και τέχνες.

 

3.4 Φοίτηση-Απουσίες μαθητών

 

Η φοίτηση των µαθητών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, είναι δικαίωμα και υποχρέωσή τους. Οι µαθητές είναι υποχρεωµένοι να σέβονται και να τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος, ιδιαίτερα την ώρα έναρξης των µαθηµάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινής προσευχής, εορταστικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών εξορµήσεων, εκδροµών κ.ά.).

Οι γονείς οι οποίοι µεταφέρουν µε δικό τους µέσο µεταφοράς τα παιδιά τους στο Σχολείο οφείλουν να είναι απολύτως συνεπείς ως προς την ώρα άφιξης και αναχώρησης των παιδιών τους. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη/ειδικός λόγος κάποιος γονέας να παραλάβει το παιδί του πριν από τη λήξη των µαθηµάτων, πρέπει να ενηµερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση του Σχολείου.

 

Όλες οι απουσίες των μαθητών/τριών καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο).  Εάν το σύνολο των απουσιών του/ της µαθητή/ μαθήτριας υπερβεί τα οριζόμενα από τον Νόμο όρια, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η µαθητής/μαθήτρια υποχρεούται να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη (άρθρο 28 της Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-1-2018).

Ειδικότερα:

1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

2. Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/τριών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες.

Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24.

 

3.5 Φυσική αγωγή - Αθλητικές εκδηλώσεις

Η συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές του σχολείου. Εξαιρούνται όσοι έχουν απαλλαγεί για λόγους υγείας. Για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι υποχρεωτική η κατάλληλη αθλητική περιβολή (αθλητική φόρμα, παπούτσια). Σε αντίθετη περίπτωση οι μαθητές θεωρούνται απόντες. Ειδικά για τους µαθητές της Α’ τάξης στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες του Σχολείου, είναι απαραίτητη η συµπλήρωση Ατοµικού Δελτίου Υγείας που διανέµεται κατά την έναρξη του διδακτικού έτους.

 

Επίσης, μαθητές εκπροσωπούν το σχολείο σε αθλητικές εκδηλώσεις (σχολικοί αγώνες του νομού) και στις εθνικές γιορτές συμμετέχοντας στις διμοιρίες των παρελάσεων. Η συμμετοχή στις παραπάνω εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική για όσους μαθητές επιλέγονται.

 

3.6 Γραπτές δοκιμασίες

Και στα δύο (2) τετράμηνα γίνονται ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (15' - 20'), χωρίς προειδοποίηση και περιορισμό, στο μάθημα της ημέρας και στα πλαίσια της διδακτικής ώρας.

Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες είναι προειδοποιημένες και δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) την εβδομάδα στο κάθε τμήμα. Η ύλη καθορίζεται από τον διδάσκοντα και αφορά μια ευρύτερη ενότητα.

 

3.7 Συμπεριφορά μαθητών κατά το μάθημα και τα διαλείμματα

Για την επίτευξη των  στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας  και για την εύρυθµη λειτουργία της σχολικής κοινότητας οι µαθητές έχουν καθήκον να τηρούν συγκεκριµένους κανόνες συµπεριφοράς:

 • Οι µαθητές οφείλουν να συµπεριφέρονται µε σεβασµό και ευγένεια προς το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους συµµαθητές τους και προς όλα τα πρόσωπα που βοηθούν στο έργο του Σχολείου (όπως συνοδούς, προσωπικό καθαριότητας, εργατοτεχνικό προσωπικό).

Συμπεριφορές όπως η παρενόχληση του μαθήματος ή των συμμαθητών, η απειθαρχία προς τις αρχές του σχολείου ή τους καθηγητές και τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων και άλλες παραβατικές συμπεριφορές έχουν τις συνέπειες τους.

 • Κάθε περιστατικό εκφοβισμού (bullying) θα πρέπει να αναφέρεται σε μέλος του διδακτικού προσωπικού ή στον Διευθυντή. Κάθε εκφοβισμός ή απειλή εκφοβισμού πρέπει να σταματήσει αμέσως, με σκοπό να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους οι μαθητές που  ασκούν εκφοβισμό, καθώς και όσοι τον υφίστανται.
 • Κάθε συμπεριφορά που ανατρέπει την ομαλή και αποτελεσματική εξέλιξη του μαθήματος θεωρείται παραβατική. Οι μαθητές οφείλουν όχι µόνον να παρακολουθούν και να συµµετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία, αλλά και να µην παρακωλύουν το µάθηµα, σεβόμενοι το δικαίωµα των συμμαθητών τους για μάθηση.
 • Κανένας μαθητής δε γίνεται δεκτός στις αίθουσες διδασκαλίας για ανακοινώσεις χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση.
 • Η ευπρεπής και σύμφωνα με το πνεύμα του σχολείου εμφάνιση των μαθητών είναι μέλημα των διδασκόντων, των καθηγητών τάξης και των μαθητικών συμβουλίων.
 • Δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από το Σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Η αναιτιολόγητη απουσία από διδακτική ώρα ελέγχεται από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο των Διδασκόντων και ενημερώνονται άμεσα οι γονείς/ ασκούντες τη γονική μέριμνα.
 • Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές πρέπει να σέβονται τον σχολικό χώρο. Κάθε μαθητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη θέση που έχει οριστεί γι' αυτόν. Σε περίπτωση φθορών, θα πρέπει να φροντίσει για την αποκατάστασή τους. Οι μαθητές πρέπει να διατηρούν καθαρή την αίθουσα. Επίσης, πρέπει να σέβονται και να χρησιμοποιούν με προσοχή όλα τα υλικά που τους παρέχει το σχολείο (θρανία, πίνακα, διάφορα εποπτικά μέσα διδασκαλίας), ώστε να μην προκαλούνται φθορές. Τέλος, οφείλουν να σέβονται τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών τους και σε καµία περίπτωση να µην τα χρησιµοποιούν χωρίς την άδειά τους.
 • Η χρήση των κινητών τηλεφώνων και η λειτουργία τους απαγορεύεται στους χώρους του σχολείου, τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και των διαλειμμάτων.  Συνιστάται δε να μη προσκομίζονται κινητά τηλέφωνα στο σχολείο, αφού η ανάγκη για επικοινωνία καλύπτεται επαρκώς με τα τηλέφωνα της Γραμματείας.
 • Γενικά, καλό θα είναι να μην προσκομίζονται στο σχολείο αντικείμενα μεγάλης αξίας και μεγάλα χρηματικά ποσά.
 • Οι απουσιολόγοι, οι οποίοι ορίζονται από το Σχολείο, είναι υπεύθυνοι για το Βιβλίο Ύλης και το Απουσιολόγιο, τα οποία είναι δηµόσια έγγραφα. Τα παραλαµβάνουν κάθε πρωί από τη Γραμματεία, καταχωρίζουν προσεκτικά τις απουσίες µε τις αναγκαίες, αν χρειαστεί, παρατηρήσεις και τα επιστρέφουν στη Γραμματεία την τελευταία διδακτική ώρα υπογεγραµµένα και συµπληρωµένα από τους διδάσκοντες.
 • Στα διαλείμματα οι μαθητές βγαίνουν από τις αίθουσες και κατευθύνονται στους αύλειους χώρους. Στις αίθουσες μένουν οι επιμελητές, οι οποίοι ορίζονται από τους καθηγητές των τμημάτων και επιτηρούν τις αίθουσες στα διαλείμματα. Ευθύνονται για τη φύλαξη των ατομικών ειδών, φροντίζουν για τον επαρκή αερισμό και την καθαριότητα της τάξης. Για οποιοδήποτε λειτουργικό πρόβλημα μπορούν να απευθύνονται στον εφημερεύοντα καθηγητή ή στον καθηγητή τμήματος. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη συµπεριφορά των µαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για λόγους πρόληψης ατυχημάτων.
 • Κατά τις εξόδους τους (διδακτικές επισκέψεις, εκδρομές κ.ά.) από το Σχολείο οι µαθητές πρέπει να υπακούουν στους συνοδούς εκπαιδευτικούς και να συµπεριφέρονται µε ευγένεια και ευπρέπεια.

 

3.8 Κυρώσεις

Η πολιτική του Σχολείου στα θέματα της πειθαρχίας αποσκοπεί στην πρόληψη και την αποτροπή παραπτωμάτων. Στην περίπτωση, όμως, που η συμπεριφορά των μαθητών δεν είναι σύμφωνη με όσα ορίζονται από τον κανονισμό του σχολείου επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις.

i. προφορική παρατήρηση,

ii. προφορική ή γραπτή επίπληξη,

iii. ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα,

iv. αποβολή από τα μαθήματα από μία (1) έως πέντε (5) ημέρες,

v. αναγκαστική αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και

vi. στο τέλος του σχολικού έτους, ανάλογα με τη σοβαρότητα των

στοιχείων διαγωγής και με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων,

μείωση του χαρακτηρισμού της διαγωγής.

Για τις ποινές iv - vi ενημερώνονται οι κηδεμόνες.

 

3.9  Έπαινοι και διακρίσεις

Στη σχολική κοινότητα, όπως και σε κάθε ανθρώπινη κοινότητα, σημαντικό ρόλο έχουν και οι τιμητικές διακρίσεις. Οι συνηθέστερες διακρίσεις είναι:

i. Αριστείο προόδου,

ii. Βραβείο προόδου,

iii. Διπλώματα διακρίσεων σε διαγωνισμούς αθλητικούς,

καλλιτεχνικούς, πνευματικούς κ.ά.

iv. Δημόσιος έπαινος.

 

3.10 Σημαιοφόρος και παραστάτες

Ο πρώτος, σε βαθμό προαγωγής από την Β΄τάξη, μαθητής της Γ' τάξης ορίζεται σημαιοφόρος του σχολείου, ενώ οι επόμενοι δύο (2)- μετά τον σημαιοφόρο -ως παραστάτες. Ως παραστάτες, επίσης, ορίζονται οι δύο (2) πρώτοι, σε βαθμό προαγωγής από την Α΄τάξη  μαθητές της Β' τάξης και ο πρώτος, σε βαθμό απόλυσης από το Γυμνάσιο, μαθητής της Α' τάξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.

 

 

4. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ

 

Η έναρξη του διδακτικού έτους ορίζεται στις 11 Σεπτεμβρίου και η λήξη του κατά τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου, με την έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων. Οι εγγραφές για το επόμενο σχολικό έτος πραγματοποιούνται οπωσδήποτε κατά την περίοδο εγγραφών του Μαΐου-Ιουνίου στη Γραμματεία και το Λογιστήριο του Εκπαιδευτηρίου “ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ”. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη φοίτηση στο Εκπαιδευτήριο είναι η έγκαιρη εγγραφή του μαθητή/τριας κατά την περίοδο των εγγραφών Μαΐου-Ιουνίου. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή και τη φοίτηση σε περιπτώσεις που υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες που αντιστοιχούν σε μη ολοσχερή εξόφληση διδάκτρων δύο σχολικών ετών.

  

5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΓΟΝΕΩΝ

 

Το Εκπαιδευτήριο “ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ” αποδίδει κεφαλαιώδη σημασία στη σωστή συνεργασία με τους γονείς και φροντίζει καθημερινά για την καλύτερη λειτουργία του τριγώνου “Σχολείο-Μαθητές-Γονείς”. Στο Λύκειο του Εκπαιδευτηρίου, συναντήσεις των γονέων µε τη Διεύθυνση και τους διδάσκοντες προγραμματίζονται κατά το πρωινό πρόγραμμα σε καθορισμένες μέρες και ώρες, οι οποίες γνωστοποιούνται στην αρχή της σχολικής χρονιάς, και μετά από συνεννόηση με τη Γραμματεία. Επίσης, πραγματοποιούνται στο Σχολείο δύο απογευματινές συναντήσεις πριν τη λήξη του Α’ και Β’ τετραµήνου, όπου οι γονείς καλούνται να συζητήσουν µε τους διδάσκοντες για την εν γένει επίδοση, πρόοδο και διαγωγή των παιδιών τους.

Παράλληλα, το σχολείο διοργανώνει για τους γονείς ενημερωτικές εκδηλώσεις, συναντήσεις και ομιλίες από ειδικούς πάνω σε θέματα σχετικά με την επιστήμη, την τεχνολογία, την ιατρική, την ψυχολογία, την παιδαγωγική, τα γράμματα, τις τέχνες και τον πολιτισμό.

 

Η εγγραφή και η φοίτηση στο Εκπαιδευτήριο προϋποθέτει αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κανονισμού.

Επικοινωνία

Διεύθυνση Λυκείου: Οδός Πανδάρεω 61, Φιλοθέη - Αγ. Ιωάννης 71409

Τηλέφωνο/Fax2810322111

e-mail: pagkritio@hotmail.com