Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Μαθήματα

Στην ενότητα "Μαθήματα" παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια από τα μαθήματα που διδάσκονται στις τάξεις του Γυμνασίου στο Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο. Συγκεκριμένα, παρατίθενται οι σκοποί διδασκαλίας του κάθε μαθήματος, καθώς και οι μέθοδοι που ακολουθούμε για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Και φέτος στο γυμνάσιο του εκπαιδευτηρίου λειτουργεί ελεύθερη μεσημεριανή ζώνη μελέτης και πρόσθετης διδακτικής στήριξης για τους μαθητές.

Στόχος του προγράμματος είναι η συμπαράσταση και βοήθεια προς τους μαθητές στη μελέτη των μαθημάτων τους και στις δυσκολίες που προξενεί η καθημερινή εκπαιδευτική μαθησιακή διαδικασία.

Η ελεύθερη μεσημεριανή ζώνη λειτουργεί από Δευτέρα ως και Πέμπτη, 14.30΄ - 15.30΄ ή 16.30΄.

  • Η μελέτη των μαθημάτων γίνεται με την επίβλεψη καθηγητή.
  • Η πρόσθετη διδακτική στήριξη αφορά στα εξής μαθήματα: αρχαία ελληνική γλώσσα (από το πρωτότυπο), μαθηματικά, φυσική και νεοελληνική γλώσσα (παραγωγή γραπτού λόγου).