Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Δίδακτρα

 

Τα ετήσια δίδακτρα για την Α΄ Γυμνασίου έχουν καθοριστεί σε 6200€ (συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά με σχολικό λεωφορείο).

Παράλληλα, ακολουθείται και η παρακάτω πολιτική εκπτώσεων:

- Πρόγραμμα εκπτώσεων για αδέλφια που φοιτούν παράλληλα στο Εκπαιδευτήριο (ακόμα και σε διαφορετικές βαθμίδες): έκπτωση 5% για κάθε μαθητή στα 2 αδέλφια, έκπτωση 25% για κάθε μαθητή στα 3 αδέλφια

- Πρόγραμμα προεξόφλησης διδάκτρων: έκπτωση 10% για προεξόφληση του συνόλου των διδάκτρων μέχρι τέλος Ιουνίου ή έκπτωση 7% για προεξόφληση του συνόλου των διδάκτρων μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου