Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Κανονισμός Λειτουργίας

Αντί προλόγου

Γεγονός αναντίρρητο είναι πως τα γραπτά κείμενα που επιτάσσουν την τήρηση μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς, μας φαίνονται - τις περισσότερες φορές - απόμακρα και ψυχρά, στερημένα κάθε ευαισθησίας για τους ανθρώπους που καλούνται να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους σ' αυτά. Δεν έχουν, επί παραδείγματι, τη ζεστασιά του προφορικού λόγου, που, όσο σκληρός κι αν φαίνεται κάποτε - κάποτε, έχει κάτι από την οικειότητα της ανθρώπινης φωνής που μετριάζει το δύσκολο (σε επίπεδο εφαρμογής) νόημα. Όμως, από την άλλη μεριά, δεν μπορούμε να αρνηθούμε και την αναγκαιότητά τους, μια και η ύπαρξή τους κρίνεται απαραίτητη, για να πραγματοποιηθεί η συνύπαρξη μέσα σε μια κοινωνία πολλών και διαφορετικών ανθρώπων.

Εξαιτίας, λοιπόν, αυτής της αναγκαιότητάς τους, κρίναμε απαραίτητο να πάρει μια περισσότερο συγκεκριμένη μορφή ο κανονισμός του σχολείου.

Μέσα στις σελίδες που προβάλλονται παρακάτω, αποτυπώνεται ανάγλυφα όλη η καθημερινή ζωή του σχολείου στις αίθουσές του, στους διαδρόμους του και στις αυλές. Είναι το καταστάλαγμα ενός τρόπου ομαδικής ζωής πολλών και διαφορετικών μεν μεταξύ τους ανθρώπων, που έχουν, όμως, κοινούς στόχους μέσα στα πλαίσια της παιδευτικής διαδικασίας.

Είναι αναγκαία η ύπαρξη του κανονισμού λειτουργίας. Μόνο ο σεβασμός και η αλληλοεκτίμηση - αν υπάρχουν στις καθημερινές σχέσεις - είναι δυνατόν να τον καταστήσουν ανενεργό- (ή το πνεύμα αδελφοσύνης που μνημονεύει και το άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο εξώφυλλο του φυλλαδίου). Έτσι είναι. Όταν τα έργα αγάπης περισσεύουν, τότε το κείμενο που έχετε στα χέρια σας θα καταστεί  παντελώς άχρηστο.

Είθε.

Κώστας Ανδριώτης

Πρώην Διευθυντής Γυμνασίου

Κανονισμός Λειτουργίας

Η μαθητική ζωή του γυμνασίου συντονίζεται από το διευθυντή, τον υποδιευθυντή και το σύλλογο των διδασκόντων. Στο συντονισμό αυτό, μπορεί να προσφέρει τη βοήθειά του, σε συγκεκριμένα θέματα που θα του ζητηθούν, και το δεκαπενταμελές συμβούλιο, το οποίο προκύπτει από τη γενική συνέλευση των μαθητών του Γυμνασίου.

Μεταφορά των μαθητών - Πρωινή Προσέλευση

Η μεταφορά των μαθητών στο (και από το) σχολείο γίνεται είτε με λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό είτε με άλλα μέσα, κατά την επιλογή και με την ευθύνη και φροντίδα των ίδιων των γονέων. Στη δεύτερη περίπτωση, οι γονείς πρέπει να εξασφαλίζουν την έγκαιρη προσέλευση των μαθητών, πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Οι μαθητές, αμέσως μετά την άφιξή τους στο Εκπαιδευτήριο, παραμένουν στο χώρο της αυλής ή τους κοινόχρηστους χώρους του κτιριακού συγκροτήματος.

Με το χτύπημα του κουδουνιού εισόδου, οι μαθητές προσέρχονται στον καθορισμένο χώρο για την πρωινή προσευχή. Είναι επιβεβλημένη η παρουσία όλων στην πρωινή συγκέντρωση - προσευχή. Εκεί γίνονται ανακοινώσεις που αφορούν το πρόγραμμα της ημέρας και παρατηρήσεις που αποσκοπούν στην καλύτερη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Είσοδος και έξοδος των μαθητών στις και από τις αίθουσες

Οι μαθητές εισέρχονται στην τάξη αμέσως μετά τη λήξη της πρωινής συγκέντρωσης - προσευχής, καθώς και αμέσως μετά το χτύπημα εισόδου των διαλειμμάτων και καταλαμβάνουν τις καθορισμένες γι' αυτούς θέσεις, με τη μεγαλύτερη δυνατή τάξη και ησυχία, περιμένοντας τον καθηγητή τους.

Αν για οποιοδήποτε λόγο κάποιοι μαθητές χρειαστεί να κινηθούν στο διάδρομο, ενώ γίνεται μάθημα, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, ώστε να μην προκαλείται αναστάτωση και να μη διαταράσσεται η ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων.

Με το τέλος κάθε διδακτικής ώρας, όλοι οι μαθητές, εκτός των επιμελητών, εξέρχονται από την αίθουσα, η οποία θα πρέπει σε όλη τη διάρκεια του διαλείμματος να μένει κενή και να αερίζεται με ευθύνη των επιμελητών.

Συμπεριφορά των μαθητών μέσα στις αίθουσες

Οι μαθητές πρέπει να έχουν ενεργό συμμετοχή στη διεξαγωγή του μαθήματος. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν με τη συμπεριφορά τους να παρακωλύουν τη διεξαγωγή του και να διαταράσσουν το κλίμα της τάξης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα υποστούν τις συνέπειες που θα επιφέρει η ανάρμοστη αυτή συμπεριφορά.

Οι θέσεις των μαθητών καθορίζονται από τον καθηγητή τμήματος. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή θέσης χωρίς την έγκρισή του.

Κάθε μαθητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη θέση που έχει οριστεί γι' αυτόν. Σε περίπτωση φθορών, θα πρέπει να φροντίσει για την αποκατάστασή τους.

Οι μαθητές πρέπει να διατηρούν καθαρή την αίθουσα. Επίσης, πρέπει να σέβονται και να χρησιμοποιούν με προσοχή όλα τα υλικά που τους παρέχει το σχολείο (θρανία, πίνακα, διάφορα εποπτικά μέσα διδασκαλίας), ώστε να μην προκαλούνται φθορές.

Οφείλουν, ακόμη, να διατηρούν σε πολύ καλή κατάσταση το φωτοτυπημένο υλικό που τους δίνεται και να το φέρουν μαζί τους, όταν είναι απαραίτητο, μαζί με τα βιβλία και τα τετράδιά τους.

Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικών υλικών (blanco) από τους μαθητές στο σχολείο.

Μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και κατά τη διάρκεια του μαθήματος, δε γίνεται δεκτό κανένα τρίτο πρόσωπο άσχετο με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Τέλος, οι μαθητές δεν επιτρέπεται να μασάνε τσίχλα, κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων

Οι μαθητές:

 • Σε κάθε διάλειμμα, πρέπει να βγαίνουν από τις αίθουσες.
  Για την εκκένωση της τάξης και του διαδρόμου ευθύνονται ο επιμελητής, ο διδάσκων καθηγητής και ο εφημερεύων.
 • Κινούνται στους χώρους που έχουν καθοριστεί από τη Διεύθυνση.
 • Μπορούν να χρησιμοποιούν τα εξωτερικά γυμναστήρια, για να παίζουν μπάλα.
  Η μπάλα χορηγείται από το γυμναστή, που είναι και υπεύθυνος για την επίβλεψη του παιχνιδιού τους. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να κρατούν δική τους μπάλα στο σχολείο.
 • Απευθύνονται στους εφημερεύοντες καθηγητές, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει.
 • Εξυπηρετούνται από το κυλικείο, μόνο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.
  Δεν επιτρέπεται η αγορά τροφίμων και ποτών, μετά το χτύπημα του κουδουνιού εισόδου. Επίσης, δεν επιτρέπεται η κατανάλωσή τους μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση στο κυλικείο, πρέπει να τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Αίθουσες ειδικών χρήσεων - Κοινόχρηστοι χώροι

Όταν χρησιμοποιούνται αίθουσες ειδικών χρήσεων (εργαστήριο Η/Υ, εργαστήριο φυσικής- χημείας, βιβλιοθήκη), πρέπει να εφαρμόζονται οι ειδικοί κανονισμοί που ισχύουν για καθένα συγκεκριμένο χώρο.

Στις συγκεντρώσεις στο αμφιθέατρο, οι μαθητές καταλαμβάνουν τις θέσεις που έχουν καθοριστεί γι' αυτούς. Η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μην παραβιάζεται το δικαίωμα των άλλων θεατών - ακροατών να παρακολουθούν ανενόχλητοι τις εκδηλώσεις. Αυτονόητος είναι ο σεβασμός προς τους ομιλητές και τους υπεύθυνους των εκδηλώσεων.

Οι κοινόχρηστοι χώροι πρέπει να διατηρούνται καθαροί και σε καλή κατάσταση.

Για τα απορρίμματα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ειδικά καλάθια απορριμμάτων.

Στις τουαλέτες πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής.

Γενικοί κανόνες συμπεριφοράς

Στους χώρους του εκπαιδευτηρίου και στα σχολικά λεωφορεία, οι μαθητές πρέπει:

 • Να δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό στις συναναστροφές τους με όλα τα πρόσωπα που συναντούν - συμμαθητές, καθηγητές, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό.
 • Να έχουν ευπρεπή εμφάνιση και να μην προκαλούν με ακρότητες την αισθητική αντίληψη του συνόλου.
 • Να μη χρησιμοποιούν απρεπείς χειρονομίες και εκφράσεις.
 • Να λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. Η χειροδικία, η αυτοδικία και η άσκηση ψυχολογικής βίας από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες θεωρούνται σοβαρότατα παραπτώματα.
 • Να μη θέτουν, με τις ενέργειές τους, σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των άλλων ή τη δική τους (π.χ. να μην πετούν αντικείμενα εναντίον άλλων, να μην τρέχουν μέσα στις αίθουσες κ.λπ.)
 • Να μη φέρουν αντικείμενα ή έντυπα που απειλούν ή θίγουν τους συμμαθητές τους, ή που είναι άσχετα με την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Να μην καπνίζουν και να μην κάνουν χρήση αλκοόλ. Πρέπει να κατανοήσουν ότι ο εθισμός στο κάπνισμα και το αλκοόλ είναι καταστροφικός για την υγεία, ιδίως όταν ξεκινάει από νεαρή ηλικία. Η απαγόρευση αυτή ισχύει, για να αποθαρρύνονται να αποκτήσουν τις επικίνδυνες αυτές συνήθειες. Μαθητές που συλλαμβάνονται να καπνίζουν ή να κάνουν χρήση οινοπνευματωδών ποτών ελέγχονται πειθαρχικά και τιμωρούνται ανάλογα.
 • Να μη χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα στις ώρες λειτουργίας του εκπαιδευτηρίου. Κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιείται από μαθητή ή είναι σε κοινή θέα, κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος, θα φυλάσσεται στο Γραφείο του Διευθυντή και θα επιστρέφεται στους γονείς, ενώ ο μαθητής θα ελέγχεται πειθαρχικά. Η ανάγκη για επικοινωνία καλύπτεται από τα τηλεπικοινωνιακά μέσα του σχολείου.
 • Να μη δέχονται επισκέψεις προσώπων ξένων προς το σχολείο.

Εξορμήσεις - Σχολικές εκδρομές

Κατά τις εκδρομές, περιπάτους, πολιτιστικές επισκέψεις, αλλά και κατά τη μεταφορά με τα σχολικά λεωφορεία, είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές δεν πρέπει να προκαλούν προβλήματα στους συνοδούς καθηγητές, στους οδηγούς των λεωφορείων ή στους άλλους επισκέπτες, αν πρόκειται για δημόσιους χώρους (μουσεία, ιστορικοί χώροι, θέατρα κ.λπ.). Η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μην εκθέτουν τους εαυτούς τους και το σχολείο.

Στους μαθητές που προκαλούν προβλήματα κατά τη διάρκεια των εξορμήσεων, θα επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. Σε περίπτωση που υπάρξουν φθορές, το κόστος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς θα βαρύνει τον υπαίτιο για την πρόκλησή της.

Σχόλασμα

Με το χτύπημα του κουδουνιού για το σχόλασμα, οι μαθητές κατευθύνονται στην ανατολική (πίσω) αυλή, όπου βρίσκονται τα σχολικά λεωφορεία σε καθορισμένες θέσεις, και επιβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση.

Στην περίπτωση που κάποιο σχολικό δεν είναι στη θέση του, οι μαθητές περιμένουν μπροστά από το χώρο στάθμευσης του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, για να μην εμποδίζουν την κίνηση των υπόλοιπων λεωφορείων και να μη θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι μαθητές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του εφημερεύοντα καθηγητή.

Απουσίες μαθητών

Είναι αυτονόητο ότι η παραμονή των μαθητών στους χώρους του σχολείου είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες λειτουργίας του. Έξοδος μαθητών από τους σχολικούς χώρους χωρίς άδεια αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

Τα περί του αριθμού των απουσιών ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις.

Στην περίπτωση που ένας μαθητής απουσιάζει από το μάθημα, σημειώνεται η απουσία του στο απουσιολόγιο. Το απουσιολόγιο κάθε τμήματος συμπληρώνεται με ευθύνη του απουσιολόγου, ελέγχεται σχολαστικά από το διδάσκοντα καθηγητή κάθε διδακτικής ώρας και υπογράφεται απ' αυτόν στην αρχή της διδακτικής ώρας.

Σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση ενημερώνονται οι γονείς για τις απουσίες από τον καθηγητή του τμήματος.

Οι μαθητές που ζητούν άδεια, για κάποιο ειδικό λόγο, να αποχωρήσουν από το σχολείο, κατά τη διάρκεια των πρωινών μαθημάτων, απευθύνονται στον Υποδιευθυντή ή στο Διευθυντή, αν ο πρώτος απουσιάζει, και στη συνέχεια η γραμματέας του σχολείου επικοινωνεί με τις οικογένειές τους τηλεφωνικά, για ενημέρωση και ρύθμιση του τρόπου μετακίνησης.

Αργοπορημένοι μαθητές στην πρώτη διδακτική ώρα δε θα γίνονται δεκτοί στο μάθημα, και θα σημειώνεται η σχετική απουσία. Επαφίεται στην κρίση του διδάσκοντα καθηγητή το να δεχθεί μαθητές οι οποίοι δεν προσήλθαν έγκαιρα για κάποιο σοβαρό λόγο.

Μαθητές που εκ συστήματος αργοπορούν δε θα γίνονται δεκτοί στο μάθημα, θα απευθύνονται σ' αυτούς οι σχετικές συστάσεις και θα ενημερώνονται οι γονείς.

Καθυστερημένη προσέλευση μαθητή σε ενδιά­μεση διδακτική ώρα δεν επιτρέπεται, και πάντοτε γίνεται καταχώρηση της καθυστέρησης στο απουσιολόγιο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο μαθητής μπορεί να γίνει δεκτός, κατά την κρίση του διδάσκοντα.

Απουσίες αυθαίρετες σε ενδιάμεση ώρα είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται πειθαρχικά. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλονται αυστηρές ποινές.

Η συμμετοχή όλων των μαθητών στους μηνιαίους περιπάτους ή σε εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι υποχρεωτική.

Κυρώσεις

Η πολιτική του σχολείου στα θέματα της πειθαρχίας αποσκοπεί στην πρόληψη και την αποτροπή παραπτωμάτων. Στην περίπτωση, όμως, που η συμπεριφορά των μαθητών δεν είναι σύμφωνη με όσα ορίζονται από τον κανονισμό του σχολείου, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Παρατήρηση.

β) Επίπληξη.

γ) Ωριαία απομάκρυνση.

δ) Στέρηση εκδρομών.

ε) Αποβολή από τα μαθήματα (κατά τη διάρκειά της, ο μαθητής θα παραμένει στο χώρο του σχολείου).

στ) Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.