Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Στόχοι

  • Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, της συνεργασίας και η προώθηση του ομαδικού πνεύματος
  • Ο εμπλουτισμός και η βελτίωση των γλωσσικών εκφραστικών τρόπων
  • Η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης
  • Η βιωματική επαφή με το φυσικό περιβάλλον και την παράδοση του τόπου
  • Η αισθητική αγωγή και η ενθάρρυνση για εικαστική δημιουργία μέσα από την προσέγγιση της πολιτιστικής μας ταυτότητας
  • Η θεατρική αγωγή ως μέσο απελευθέρωσης και έκφρασης
  • Η μουσική παιδεία ως βασική προϋπόθεση της ευαισθησίας, της ψυχαγωγίας και της πολιτιστικής καλλιέργειας
  • Η ανάπτυξη των σωματικών και κινητικών δραστηριοτήτων
  • Η δημιουργία εκδηλώσεων ως ευκαιρία χαράς και τόνωσης της αυτοπεποίθησης των παιδιών
  • Η προσωπική συγκρότηση και η σταδιακή αυτονόμηση των παιδιών σε συνεργασία με τους γονείς