Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Πρόγραμμα

Στην ενότητα "Πρόγραμμα" παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια από τα μαθήματα που διδάσκονται στο Νηπιαγωγείο στο Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο.