Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Συνεργασία με Γονείς

Η στενή συνεργασία των εκπαιδευτικών του σχολείου με τους γονείς των μαθητών κρίνεται απαραίτητη σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Εξάλλου, η συνεννόηση μεταξύ τους και το αμοιβαίο ενδιαφέρον για το έργο της αγωγής και της εκπαίδευσης που επιτελείται τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο εδραιώνουν την κοινή προσπάθεια και προσφέρουν ασφάλεια στο παιδί, που σημειώνει τα πρώτα του βήματα στη μαθητική του πορεία.

Η νηπιαγωγός κάθε τμήματος συναντά σε τακτική βάση τους γονείς και συζητά μαζί τους ό,τι αφορά στη νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού τους, καθώς, επίσης, στις δεξιότητες, τις κλίσεις και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του.

Παράλληλα, στο νηπιαγωγείο λειτουργεί η «Σχολή Γονέων», με προγραμματισμένες ομιλίες-μαθήματα από ειδικό σύμβουλο-ψυχολόγο, η οποία δίνει την ευκαιρία στους γονείς να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους σχετικά με την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση.