Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Ο Αγιασμός κατά βαθμίδα στο Εκπαιδευτήριο “ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ” θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ :    Δευτέρα 11/9/2023,  12:00 π.μ.

                             

ΔΗΜΟΤΙΚΟ :         Δευτέρα 11/9/2023,    8:30 π.μ.

                             

ΓΥΜΝΑΣΙΟ :          Δευτέρα 11/9/2023,  10:30 π.μ.

 

ΛΥΚΕΙΟ :               Δευτέρα 11/9/2023,  10:30 π.μ.

                         

Ο Αγιασμός για όλες τις βαθμίδες θα γίνει στο κεντρικό κτήριο του Εκπαιδευτηρίου, Πανδάρεω 61, Φιλοθέη, Άγιος Ιωάννης,

τηλ. 2810.230379

 

Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ λειτουργεί από την 1/9/2023 Κυριακού 4, Αγ. Ιωάννης, τηλ. 2810.231537