Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Απογευματινές Δραστηριότητες

 

Μετά τις 13.00 για τα παιδιά του Δημοτικού και μετά τις 14.30 για τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου, στο

Εκπαιδευτήριο "ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ" λειτουργούν πολλά παράλληλα μικρά σχολεία:

 

 

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες προγραμματίζονται στη ζώνη 13.00-16.30 και το σχόλασμα των παιδιών 

γίνεται με τα σχολικά λεωφορεία.