Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Προγράμματα για Διπλώματα Η/Υ

Τα τελευταία χρόνια, το εκπαιδευτήριο διοργανώνει απογευματινά προγράμματα για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, με σκοπό την απόκτηση διπλωμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Βασικός στόχος μας είναι η εξοικείωση των παιδιών με τον κόσμο των ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και η σταδιακή ανάπτυξη γνώσης που αφορά στη λειτουργία και τις εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές αποκτούν πρόσβαση στα παρακάτω διπλώματα: