Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Εκδρομές

Από την ίδρυση του Εκπαιδευτηρίου, οι σχολικές εκδρομές οργανώνονται με συγκεκριμένα παιδαγωγικά κριτήρια:

  • Πραγματοποίηση εκδρομών που συνδυάζουν εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα
  • Ανάπτυξη και καλλιέργεια σχέσεων σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ των καθηγητών και των μαθητών
  • Οικοδόμηση και διεύρυνση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών
  • Καλλιέργεια πνεύματος πειθαρχίας και αρμονικής συνεργασίας
  • Γνωριμία με χώρους αρχαιολογικού, ιστορικού, λαογραφικού, καλλιτεχνικού ή/και φυσιολατρικού ενδιαφέροντος, εντός και εκτός Κρήτης
  • Αποστολή και συμμετοχή μαθητών σε διασχολικά συνέδρια εντός και εκτός Ελλάδος, τα οποία συμβάλλουν την κοινωνικοποίησή τους και τη γνωριμία τους με μαθητές άλλων περιοχών
  • Προετοιμασία των μαθητών με σκοπό την ενεργό συμμετοχή τους στις ξεναγήσεις και τις περιηγήσεις των εκπαιδευτικών εκδρομών
  • Συμμετοχή στη διαμόρφωση του προγράμματος με σεβασμό στην πλειοψηφία
  • Υιοθέτηση κόσμιας και αξιοπρεπούς συμπεριφοράς