Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Περιβάλλον

Το Εκπαιδευτήριο μας υπήρξε πάντα πρωτοπόρο στον τομέα της περιβαλλοντικής αγωγής. Ίστορικοί σταθμοί στις προσπάθειές μας ήταν η οικολογική έκδοση "Κροκοσυλλέκτης" για παιδιά Δημοτικού και η διοργάνωση του 1ου Παγκρήτιου Συνεδρίου με θέμα: "Περιβαλλοντική Αγωγή και Εκπαίδευση - Περιβαλλοντικές Τεχνικές" στις 11-12 Μαρτίου 1995. Σήμερα στο σχολείο προσπαθούμε με όλες τις δυνάμεις μας για:

  • Πρωτοποριακή και συνεχώς εμπλουτιζόμενη περιβαλλοντική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες
  • Βιωματική προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων από τις κρίσιμες μικρές ηλικίες
  • Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς
  • Συμμετοχή σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αγωγής
  • Σύνταξη και έκδοση εκπαιδευτικών τευχών και φυλλαδίων εργασίας
  • Παρέμβαση των μαθητικών περιβαλλοντικών ομάδων εργασίας σε τρέχοντα θέματα της πόλης του Ηρακλείου
  • Καλλιέργεια και διεύρυνση της οικολογικής ευαισθησίας και συνείδησης των μαθητών
  • Εργαστηριακές πρακτικές δραστηριότητες και εκθέσεις δουλειάς σε θέματα περιβάλλοντος
  • Προτάσεις και εφαρμογές πιλοτικών προγραμμάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

αρχεία