Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Ξένες Γλώσσες

Το Εκπαιδευτήριό μας εφαρμόζει ένα ειδικά σχεδιασμένο αναλυτικό πρόγραμμα ξένων γλωσσών. Για τα Αγγλικά, αυτό το ενισχυμένο πρόγραμμα οδηγεί αυτόνομα στην απόκτηση του πρώτου πτυχίου μέσα από τη δουλειά του σχολείου. Για τη δεύτερη ξένη γλώσσα, σκοπός είναι η επαφή με την κουλτούρα και τη ζωντανή παράδοση ευρωπαϊκών λαών. Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος μας είναι:

 • Διδασκαλία των ξένων γλωσσών από την πρώτη τάξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Δυνατότητα επιλογής της δεύτερης ξένης γλώσσας (γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά)
 • Εντατική προετοιμασία των μαθητών με σκοπό την απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Αγγλικών στο Γυμνάσιο
 • Χρησιμοποίηση σύγχρονων εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων.
 • Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και αυτοπεποίθησης
 • Πρακτική εξάσκηση με Άγγλους καθηγητές
 • Σύνταξη και έκδοση τετραδίων εργασίας
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Συνεργασία και εναρμόνιση των μαθημάτων με αναγνωρισμένους φορείς του εξωτερικού
 • Εφαρμογή ομαδικής και εξατομικευμένης διδασκαλίας
 • Συστηματική χρήση και αξιοποίηση των λογοτεχνικών κειμένων
 • Ενσωμάτωση του καθημερινού μαθήματος με τραγούδια, παιχνίδια, θεατρικά δρώμενα
 • Συστηματική συμμετοχή του σχολείου σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με σχολεία χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Συμμετοχή των μαθητών σε πανευρωπαϊκές κατασκηνώσεις
 • Ανταλλαγή επισκέψεων με εκπαιδευτικούς σχολείων του εξωτερικού
 • Μαθητικές αποστολές σε συνεργαζόμενα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ανταλλαγή και προώθηση πολιτισμικού υλικού μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων
 • Δημιουργία καλλιτεχνικών και λογοτεχνικών κειμένων των μαθητών δικής τους έμπνευσης
 • Συνεργασία, ηλεκτρονική και μέσω fax αλληλογραφία μαθητών με ευρωπαίους συναδέλφους τους
 • Καλλιέργεια φιλειρηνικού πνεύματος και συνεργασίας με άλλους λαούς