Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Σχολή Γονέων

 

 

Για τη σχολική χρονιά 2023-2024 έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω συναντήσεις ανά κύκλο ηλικιών: 

  • Παιδικός Σταθμός 

Υπεύθυνη συνεργάτης του Εκπαιδευτηρίου κα Ελένη Χρονιάρη

 

1.

Δευτέρα 2 Οκτωβρίου:

«Χαρακτηριστικά της πρώτης νηπιακής φάσης. Προσαρμογή της οικογένειας και του παιδιού στο σχολείο».

2.

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου:

«Η ισορροπία της οικογένειας. Η αξία των ορίων και η αντιμετώπιση της υπερπροστασίας».

3.

Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου:

«Η αντιμετώπιση της ζήλιας. Η στάση των γονέων σε θέματα διατροφής και ύπνου». Συζήτηση για το παιχνίδι και τη διαπαιδαγωγική του αξία.

4.

Δευτέρα 1 Απριλίου:

«Φόβοι και ανασφάλειες στη διάρκεια της πρώτης νηπιακής φάσης».

5.

Δευτέρα 27 Μαΐου:

«Θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης». 

  •  Προνήπιο - Νηπιαγωγείο

Υπεύθυνη συνεργάτης του Εκπαιδευτηρίου κα Ελένη Χρονιάρη

 

1.

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου:

«Ηλικιακά χαρακτηριστικά της 2ης νηπιακής φάσης  (Προνήπιο και Νήπιο).  Οι αλλαγές που συμβαίνουν σε όλη την κλίμακα ανάπτυξης  των παιδιών και η στάση της οικογένειας»

2.

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου:

«Η ταυτότητα της σημερινής οικογένειας, η επιρροή και ο ρόλος της στον συναισθηματικό προσανατολισμό του παιδιού. Η αξία των ορίων»

3.

Δευτέρα 15 Ιανουαρίου:

«Απορίες, ανασφάλειες και αγωνίες των παιδιών στο 2 ο αναπτυξιακό στάδιο. Συζήτηση για την επίδραση που ασκεί η τεχνολογία στο παιδί αυτής της φάσης και η στάση της  οικογένειας»

4.

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου:

«Η διαχείριση θυμού των παιδιών στη νηπιακή ηλικία και πως αυτή είναι συνδεδεμένη με την καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης μέσα στο πλαίσιο της ανατροφής του παιδιού»

5.

Δευτέρα 1 Απριλίου: 

 

«Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και γονεϊκό πρότυπο»

5.

Δευτέρα 20 Μαΐου:

«Η μετάβαση στην Πρώτη Δημοτικού, οι αλλαγές και η στάση της οικογένειας»

 

  • Δημοτικό 

Υπεύθυνη συνεργάτης του Εκπαιδευτηρίου κα Στέλλα Αρναούτογλου

 

2. Τετάρτη 15 Νοεμβρίου:

«Περί ορίων: Βασικές τεχνικές οριοθέτησης. Οριοθέτηση και αποφυγή εξαρτήσεων στη χρήση της τεχνολογίας.»

3. Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου:

«Το παιδί μέσα στην κοινωνική ομάδα. Κοινωνική δικτύωση, κοινωνικοποίηση, διαφορετικότητα, bulling.»

4. Τετάρτη 17 Ιανουαρίου:

«Αυτοεικόνα, αυτοπεποίθηση, ανασφάλειες, φοβίες.»

5. Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου: 

«Σεξουαλικότητα: Τα νεα δεδομένα, ορολογία, τάσεις, διαφορετικότητα.»