Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Καλοκαιρινές Δραστηριότητες 2017

 


Καλοκαιρινό σχολείο για παιδιά που τελείωσαν το Νηπιαγωγείο, την Α΄ και τη Β΄ Δημοτικού

Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής για κορίτσια και αγόρια που έχουν τελειώσει την Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Summer Camp Ποδοσφαίρου για κορίτσια και αγόρια που έχουν τελειώσει την Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού