Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Συνεργασία με γονείς

Το σχολείο δίδει μεγάλη σημασία στη γνωριμία, στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης και γενικά τη σταθερή συνεργασία με τους γονείς την οποία επιτυγχάνει:

  1. Με γενική ενημέρωση των γονέων στην αρχή του χρόνου για τον τρόπο δουλειάς στο σχολείο και στο σπίτι.
  2. Διατίθεται μια ώρα εβδομαδιαίως απ' τον κάθε διδάσκοντα για τρέχοντα θέματα.
  3. Στο τέλος κάθε τριμήνου πραγματοποιείται συνάντηση κατ' ιδίαν με κάθε γονιό και συζητούνται λεπτομερώς, τόσο η πρόοδος, όσο και η συμπεριφορά και η όλη παρουσία του παιδιού.
  4. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγματοποιούνται συναντήσεις - συζητήσεις με ψυχολόγο για τους γονείς των μικρών τάξεων.