Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Δημοτικό

 

Με τη συνεχή προσπάθεια του διδακτικού προσωπικού, οι μαθητές εισάγονται βαθμιαία στην υπεύθυνη εργασία και στη συστηματική μάθηση.

Στο Δημοτικό επιδιώκουμε:

 • Τη σωστή πνευματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών
 • Την οργάνωση της μαθητικής τους εργασίας και τη συνέπεια στις υποχρεώσεις τους.
 • Τη βαθμιαία κοινωνικοποίησή τους μέσω της καθημερινής βίωσης των λειτουργικών κανόνων του σχολείου
 • Την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος
 • Την εδραίωση της κριτικής σκέψης
 • Την αισθητική και πολιτισμική καλλιέργεια

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα εξελίσσεται διαρκώς και εμπλουτίζεται με νέες μεθόδους, εποπτικά μέσα διδασκαλίας και νέες τεχνολογίες. Η μεγάλη τεχνολογική αναβάθμιση του σχολείου και η χρήση της πλατφόρμας "Microsoft Teams" υποστηρίζουν το έργο του σχολείου τόσο στη σύγχρονη όσο καιστην ασύγχρονη εκπαίδευση.Οι βασικοί άξονες της δουλείας μας παραμένουν σταθεροί:

 • Μέλημα μας είναι η γνώση να παρέχεται στο σχολείο.
 • Ο μαθητής κατακτά τη γνώση στο σχολείο και στο σπίτι με επιλεγμένες ασκήσεις (φωτοτυπημένες εργασίες) την αφομοιώνει.
 • Η δουλειά του σπιτιού και του σχολείου ελέγχεται σε καθημερινή βάση από το δάσκαλο και αν χρειαστεί επανέρχεται ομαδικά ή ατομικά όπου κρίνει ότι η γνώση δεν κατακτήθηκε.
 • Ο έλεγχος της γνώσης είναι τακτικός με διαγωνίσματα στο τέλος της ενότητας.
 • Η επεξεργασία της γνώσης, η εμπέδωση και η αξιολόγηση λειτουργούν συνεχώς.
 • Η ομαδική διόρθωση και η αυτοαξιολόγηση βοηθούν στην αυτογνωσία και στην καλλιέργεια της υπευθυνότητας των παιδιών.