Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Πρόγραμμα

Το Δημοτικό μας ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Όμως, στο κανονικό πρόγραμμα λειτουργίας έχουμε ενσωματώσει τη διδασκαλία αντικειμένων, τα οποία το Εκπαιδευτήριο μας θεωρεί απαραίτητο να ενισχύσει.

Από τη Γ΄ενισχύουμε τη διδασκαλία των Αγγλικών ώστε έως την ΣΤ΄Δημοτικού τα παιδιά να έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο πρώτο πτυχίο Αγγλικών. 

Στην Ε΄και ΣΤ΄οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε Γερμανικά ή Γαλλικά σαν δεύτερη ξένη γλώσσα.

Παράλληλα, στα πλαίσια του ολοήμερου σχολείου λειτουργούν προγράμματα Απογευματινής Απασχόλησης με μελέτη και διάφορες δραστηριότητες.

Ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τάξη

ΤάξηΏρα έναρξηςΣχόλασμαΣχόλασμα
απογευματινής απασχόλησης
Α 8:30 13:40 15:30
Β 8:30 13:40 15:30
Γ 8:30 13:40 ή 14.25 15:30 ή 16.30
Δ 8:30 13:40 ή 14:25 16:30
Ε 8:30 13:40 ή 14:25 16:30
ΣΤ 8:30 13:40 ή 14:25 16:30