Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Οι δάσκαλοι των τμημάτων κάθε τάξης συνεργάζονται για να ανταλλάσσουν απόψεις και να καταρτίζουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μαθημάτων, έτσι ώστε να υπάρχει ενιαία και ομοιόμορφη πορεία διδασκαλίας.

Ο σύλλογος των δασκάλων συνεδριάζει σε εβδομαδιαία δίωρη βάση για θέματα που αφορούν το σχεδιασμό της λειτουργίας του σχολείου, την εκπαιδευτική πράξη, θέματα αγωγής των παιδιών, πολιτιστική ζωή, αισθητική του χώρου κ.α. Παράλληλα, οργανώνονται επιμορφωτικά σεμινάρια και διαλέξεις για παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα.