Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Προγράμματα για διπλώματα αγγλικών

 • πρόγραμμα γνωριμίας με την αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο
 • μάθημα αγγλικών από την Α΄ Δημοτικού
 • ενισχυμένο ωράριο και ειδικό αναλυτικό πρόγραμμα από την Γ΄ Δημοτικού έως και την Γ΄ Γυμνασίου
 • δίπλωμα Young Learners Flyers στην ΣΤ΄ Δημοτικού
 • διπλώματα ΚΕΤ-PET στην Α΄ και Β΄ Γυμνασίου αντίστοιχα
 • δίπλωμα FCE - ECCE (Lower) στην Β΄ ή Γ΄ Γυμνασίου με επιπλέον μεσημεριανά μαθήματα
 • καλοκαιρινά εκπαιδευτικά ταξίδια στην Αγγλία

Το πρόγραμμα Αγγλικών του Εκπαιδευτηρίου σχεδιάστηκε και υλοποιείται με τη συνεργασία και την εποπτεία του Βρετανικού Συμβουλίου.
 

 

Το Εκπαιδευτήριό μας εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια ένα πρωτοποριακό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές μέσα από τη διδασκαλία των αγγλικών στο κανονικό πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου να αποκτούν πρόσβαση στις εξετάσεις και τα διπλώματα του Πανεπιστημίου Cambridge. Η προετοιμασία και οι εξετάσεις υλοποιούνται με τη συνεργασία του Βρετανικού Συμβουλίου στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές αποκτούν πρόσβαση στα παρακάτω διπλώματα:

 • Young Learners Flyers για μαθητές ΣΤ΄Δημοτικού
 • ΚET (Key English Test) για μαθητές Α΄ Γυμνασίου
 • PET (Preliminary English Test) για μαθητές Β΄ Γυμνασίου
 • FCE (First Certificate in English) για μαθητές Γ΄ Γυμνασίου

Για την υλοποίηση του προγράμματος, η διδασκαλία των Αγγλικών έχει ενισχυθεί σημαντικά με επιπλέον ώρες διδασκαλίας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Η πρώτη επαφή με την Αγγλική Γλώσσα ξεκινά πολύ νωρίς στην Α΄ και Β΄ Δημοτικού. Στην Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού η δουλειά γίνεται συστηματικότερη με παραπάνω ώρες διδασκαλίας. Στην Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού οι μαθητές αποκτούν τις πρώτες εμπειρίες στην αξιολόγηση σε επίπεδου προφορικού και γραπτού λόγου και συμμετέχουν στις πρώτες εξετάσεις. Στο Γυμνάσιο, οι επιπλέον του προβλεπόμενου ώρες διδασκαλίας, καθώς και ο χωρισμός τμημάτων ανάλογα με το επίπεδο γνώσης, βοηθούν την καλή προετοιμασία για τα διπλώματα.

Παράλληλα, λειτουργούν απογευματινά προγράμματα Αγγλικών. Τα προαιρετικά αυτά μαθήματα απευθύνονται σε μαθητές των τάξεων ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου που θέλουν να προχωρήσουν με εντατικό ρυθμό για την ταχύτερη απόκτηση των διπλωμάτων ΚΕΤ, PET και First Certificate. Εναρμονίζονται με το πνεύμα διδασκαλίας των πρωινών τάξεων, ταυτόχρονα, όμως, αποτελούν αυτόνομο κύκλο μαθημάτων. Ειδικά για τους μαθητές που στοχεύουν στο First Certificate, η επιπλέον απογευματινή προετοιμασία θεωρείται απαραίτητη λόγω του υψηλού επιπέδου των εξετάσεων.

Οι παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας στο Εκπαιδευτήριο "ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ" είναι:

 • Να αποκτήσει ο μαθητής την ικανότητα να χρησιμοποιεί την αγγλική γλώσσα με ευχέρεια.
 • Να χρησιμοποιεί τα αγγλικά με αυτοπεποίθηση και επιτυχία στην κοινωνική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική του ζωή.
 • Να γνωρίσει, μέσα από τις διαδικασίες διδασκαλίας της γλώσσας, τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των κρατών όπου ομιλείται αυτή.

Η αξιολόγηση των μαθητών πραγματοποιείται:

 • καθημερινή παρακολούθηση
 • επαναληπτικό έλεγχο, γραπτό και προφορικό, σε τακτά χρονικά διαστήματα
 • συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες (Ευρωπαϊκά προγράμματα Comenius, συνεργασία με το City College Manchester, δημιουργία CD-ROM κ.ά).

Η πρόοδος του μαθητή αξιολογείται στις τακτικές συναντήσεις συνεργασίας μεταξύ των διδασκόντων της αγγλικής γλώσσας με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων. Οι γονείς ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόοδο του παιδιού και εκτάκτως, αν κριθεί αναγκαίο από τους διδάσκοντες. Παράλληλα οι γονείς μπορούν να ζητήσουν να έρθουν σε επαφή με τους διδάσκοντες για καλύτερη ενημέρωση.