Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Σχολή Γονέων

 

 

Για τη σχολική χρονιά 2022-2023 έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω συναντήσεις ανά κύκλο ηλικιών: 

  • Παιδικός Σταθμός 

Υπεύθυνη συνεργάτης του Εκπαιδευτηρίου κα Ελένη Χρονιάρη

 

1.

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου:

«Χαρακτηριστικά της πρώτης νηπιακής φάσης. Προσαρμογή της οικογένειας και του παιδιού στο σχολείο».

2.

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου:

«Η ισορροπία της οικογένειας. Η αξία των ορίων και η αντιμετώπιση της υπερπροστασίας».

3.

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου:

«Η αντιμετώπιση της ζήλιας. Η στάση των γονέων σε θέματα διατροφής και ύπνου». Συζήτηση για το παιχνίδι και τη διαπαιδαγωγική του αξία.

4.

Δευτέρα 3 Απριλίου:

«Φόβοι και ανασφάλειες στη διάρκεια της πρώτης νηπιακής φάσης».

5.

Δευτέρα 22 Μαΐου:

«Θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης». 

  •  Προνήπιο - Νηπιαγωγείο

Υπεύθυνη συνεργάτης του Εκπαιδευτηρίου κα Ελένη Χρονιάρη

 

1.

Τρίτη 18 Οκτωβρίου:

«Προνήπιο-Νήπιο. Δεύτερη νηπιακή φάση. Νέες
ανάγκες, νέα προσαρμογή για τα παιδιά και την
οικογένεια»

2.

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου:

«Η διαχείριση της οικογένειας στο θέμα των

ορίων και της υπερπροστασίας»

3.

Δευτέρα 09 Ιανουαρίου:

«Οι αλλαγές που συμβαίνουν στη δεύτερη
νηπιακή ηλικία σε σχέση με τις απορίες, τις
αγωνίες και τις ανασφάλειες των παιδιών»

4.

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου:

«Η καλλιέργεια της συναισθηματικής
νοημοσύνης των παιδιών μέσα από την
οικογένεια»

5.

Δευτέρα 27 Μαρτίου: 

 

«Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και γονεϊκό

πρότυπο»

5.

Δευτέρα 29 Μαΐου:

«Η μετάβαση στην Πρώτη Δημοτικού, οι
αλλαγές και η στάση της οικογένειας»

 

  • Δημοτικό 

Υπεύθυνη συνεργάτης του Εκπαιδευτηρίου κα Στέλλα Αρναούτογλου

 

2. Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου:

ΑΝΑΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

Αυτονόμηση- Οριοθέτηση – Επιβράβευση- Περιβάλλον ανατροφής

3. Τετάρτη 25 Ιανουαρίου:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Χρήση - Κατάχρηση  Συμπεριφορές υψηλού κινδύνου - Ο ρόλος των γονιών

4. Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου:

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αποδοχή και Ενσυναίσθηση Διαπροσωπικές σχέσεις - Bulling

5. Τετάρτη 29 Μαρτίου: 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΩΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Πένθος - Διαχείριση Δυσκολίες στην ανατροφή