Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Σχολή Γονέων

Για τη σχολική χρονιά 2017-2018 έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω συναντήσεις ανά κύκλο ηλικιών: 

  • Παιδικός Σταθμός 

Υπεύθυνη συνεργάτης του Εκπαιδευτηρίου κα Ελένη Χρονιάρη

 

1.

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου:

«Χαρακτηριστικά της πρώτης νηπιακής φάσης.   Προσαρμογή της οικογένειας και του παιδιού στο σχολείο».

2.

Δευτέρα 15 Ιανουαρίου:

«Η ισορροπία της οικογένειας. Η αξία των ορίων και η αντιμετώπιση της υπερπροστασίας».

3.

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου:

«Η αντιμετώπιση της ζήλιας. Η στάση των γονέων σε θέματα διατροφής και ύπνου».

4.

Δευτέρα 12 Μαρτίου:

«Φόβοι και ανασφάλειες στη διάρκεια της πρώτης νηπιακής φάσης».

5.

Δευτέρα 7 Μαΐου:

«Θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης». 

  •  Προνήπιο - Νηπιαγωγείο

Υπεύθυνη συνεργάτης του Εκπαιδευτηρίου κα Ελένη Χρονιάρη

 

1.

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου :

«Τα χαρακτηριστικά της δεύτερης νηπιακής ηλικίας, η συναισθηματική και γνωστική μετάβαση των παιδιών σ’ αυτή».

2.

Δευτέρα 22 Ιανουαρίου:

«Υπερπροστασία – όρια και τιμωρίες. Η δομή της οικογένειας και η επιρροή της.».

3.

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου:

«Φόβοι και ανασφάλειες των παιδιών στη δεύτερη νηπιακή ηλικία, η διαχείριση των συναισθημάτων τους».

4.

Δευτέρα 19 Μαρτίου:

«Γονεϊκό πρότυπο - Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.».

5.

Δευτέρα 14 Μαΐου:

«Αξίες ζωής, ο ρόλος τους στην ανατροφή των παιδιών». 

  • Δημοτικό

Υπεύθυνη συνεργάτης του Εκπαιδευτηρίου κα Στέλλα Αρναούτογλου, Παιδοψυχολόγος - Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής 

1.

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου:

«Οριοθέτηση: Η βάση της ανατροφής».

2.

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου:

«Διαδίκτυο, χρήση κατάχρηση - Ασφαλής χρήση». 

3. Τετάρτη 24 Ιανουαρίου: «Λέξεις και φράσεις που διευκολύνουν - δυσχεραίνουν την επικοινωνία γονέα / παιδιού».
4. Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου: «Όταν ο θυμός και άλλες συμπεριφορές ξεφεύγουν από τα όρια του φυσιολογικού».
5. Τετάρτη 14 Μαρτίου: «Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση  (Πότε, τι, πως)».


  • Γυμνάσιο

Υπεύθυνη συνεργάτης του Εκπαιδευτηρίου κα Στέλλα Αρναούτογλου, Παιδοψυχολόγος - Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής 

1.

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου:

«Διαχείριση σκέψης: το βασικό εργαλείο του αποτελεσματικού γονιού».

2.

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου:

«Οι δύο οπτικές γωνίες της εφηβείας».

3. Τετάρτη 17 Ιανουαρίου:  «Πως θα επιτύχουμε αποτελεσματική επικοινωνία με τους εφήβους;».
4. Τετάρτη 7  Φεβρουαρίου: «Η σεξουαλικότητα των εφήβων και ο ρόλος των γονεών».
5. Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου:  «Ηλεκτρονικά μέσα και Διαδίκτυο: ασφαλής χρήση και κατάχρηση».