Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Σχολή Γονέων

Για τη σχολική χρονιά 2018-2019 έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω συναντήσεις ανά κύκλο ηλικιών: 

  • Παιδικός Σταθμός 

Υπεύθυνη συνεργάτης του Εκπαιδευτηρίου κα Ελένη Χρονιάρη

 

1.

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου:

«Χαρακτηριστικά της πρώτης νηπιακής φάσης. Προσαρμογή της οικογένειας και του παιδιού στο σχολείο».

2.

Δευτέρα 19 Νοεμβρίου:

«Η ισορροπία της οικογένειας. Η αξία των ορίων και η αντιμετώπιση της υπερπροστασίας».

3.

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου:

«Η αντιμετώπιση της ζήλιας. Η στάση των γονέων σε θέματα διατροφής και ύπνου».

4.

Δευτέρα 4 Μαρτίου:

«Φόβοι και ανασφάλειες στη διάρκεια της πρώτης νηπιακής φάσης».

5.

Δευτέρα 13 Μαΐου:

«Θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης». 

  •  Προνήπιο - Νηπιαγωγείο

Υπεύθυνη συνεργάτης του Εκπαιδευτηρίου κα Ελένη Χρονιάρη

 

1.

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου:

«B΄ νηπιακή ηλικία:

α)Αυτονόμηση, αλληλεπίδραση β)Αλλαγές στο συναισθηματικό, γνωστικό, νοητικό επίπεδο»

2.

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου:

«Η ταυτότητα της σημερινής οικογένειας. Η επιρροή και ο ρόλος της στον σωστό συναισθηματικό προσανατολισμό του παιδιού»

3.

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου:

«Απορίες, ανασφάλειες και αγωνίες των παιδιών και των γονέων στο δεύτερο νηπιακό στάδιο»

4.

Δευτέρα 18 Μαρτίου:

«Η ευαισθητοποίηση της οικογένειας σε θέματα που αφορούν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Η αξία του γονεϊκού προτύπου»

5.

Δευτέρα 20 Μαΐου:

«Συναισθηματική Νοημοσύνη

α)Ευαισθητοποίηση της οικογένειας β)Καλλιέργεια της ενσυναίσθησης γ)Ενδυνάμωση κι ανάπτυξη της προσωπικότητας και της άμυνας του παιδιού μέσα στην κοινωνική του ζωή»

 

  • Δημοτικό 

Υπεύθυνη συνεργάτης του Εκπαιδευτηρίου κα Στέλλα Αρναούτογλου

 

1. Τετάρτη 14 Νοεμβρίου:  Αγάπη χωρίς όρια - όρια με αγάπη
2. Τετάρτη 16 Ιανουαρίου: Διαδίκτυο, χρήση κατάχρηση - Ασφαλής χρήση 
3. Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου: Φιλικές σχέσεις στην παιδική ηλικία: κοινωνική δικτύωση, εκφοβισμός, ντροπαλό παιδί 
4. Τετάρτη 20 Μαρτίου: Μαθησιακές δυσκολίες: πρώιμες ενδείξεις, εντοπισμός και αντιμετώπιση. Επίδρασή τους στον ψυχισμό του παιδιού 
5. Τετάρτη 10 Απριλίου:  Τα παιδιά και το σύστημα της οικογένειας: σειρά γέννησης, ισορροπία και σχέσεις μεταξύ αδερφιών, και πώς αυτά επηρεάζουν τη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους

 

  • Γυμνάσιο  

Υπεύθυνη συνεργάτης του Εκπαιδευτηρίου κα Στέλλα Αρναούτογλου

 

1. Τετάρτη 21 Νοεμβρίου:  Διαδίκτυο και ηλεκτρονικά μέσα. Ορθή χρήση και κατάχρηση
2. Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου: Εφηβεία και κοινωνικότητα: σπουδαιότητα, δυσκολίες, διαχείρηση
3. Τετάρτη 6 Μαρτίου: Εφηβεία:σχέσεις και σεξουαλικότητα. Πώς κερδίζει ο γονιός πρόσβαση στην προσωπική ζωή του εφήβου