Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Επιμόρφωση Γονέων & Εκπαιδευτικών

Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του το Εκπαιδευτήριο "ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ" φροντίζει για τη διαρκή επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Γονέων σε θέματα σχετικά με την Παιδεία. Με τη διοργάνωση πρωτοποριακών προγραμμάτων, θεματικών σεμιναρίων και συνεδρίων σε πανελλήνια κλίμακα στους τομείς:

 • Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας
 • Γλώσσα και Επικοινωνία
 • Τέχνη και Πολιτισμός
 • Παιδαγωγική
 • Ιστορία και Παράδοση
 • Ψυχολογία
 • Πρότυπη Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών
 • Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
 • Περιβάλλον και Οικολογία
 • Θεματικές Εκδόσεις

H εμβέλεια του γενικότερου προγράμματος επιμόρφωσης ξεφεύγει από τα πλαίσια και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου και καλύπτει τον ευρύτερο χώρο της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού στην πόλη του Ηρακλείου. Τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη για συστηματικότερη και πολύπλευρη επιμόρφωση οδήγησε στην οργάνωση και λειτουργία της "Σχολής Γονέων" του Εκπαιδευτηρίου "ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ", μ' ένα πρωτοποριακό και ουσιαστικό λόγο στα προβλήματα της σύγχρονης Εκπαίδευσης. Με τακτικές συναντήσεις, σεμινάρια και ομιλίες, η Σχολή Γονέων αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής του σχολείου.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται οι παρακάτω δράσεις:

 • Λειτουργία Σχολής Γονέων όλων των βαθμίδων, με σκοπό τον προβληματισμό και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Υγείας και Πολιτισμού
 • Συναντήσεις των διδασκόντων της ίδιας ή/και διαφορετικών βαθμίδων με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων γύρω από τα τρέχοντα παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα
 • Διοργάνωση και διεξαγωγή επιμορφωτικών ενδοσχολικών σεμιναρίων
 • Συμμετοχή εκπαιδευτικών του σχολείου σε συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Επικοινωνία και συνεργασία των εκπαιδευτικών με ευρωπαίους συναδέλφους τους στα πλαίσια προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Διοργάνωση διαλέξεων και ημερίδων στο σχολείο με ομιλητές διακεκριμένους επιστήμονες για την ανάλυση διαφόρων θεμάτων εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.