Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Μουσική Σχολή


Μουσική σχολή
  • εκμάθηση οργάνου με δυνατότητα ξεκινήματος από την Β΄ Δημοτικού

  • κλασσικά όργανα (πιάνο, κιθάρα, …)

  • παραδοσιακά όργανα (μαντολίνο, λύρα, …)

  • μοντέρνα όργανα (ηλεκτρική κιθάρα, ντραμς) 

  • συμμετοχή σε μαθήματα θεωρίας, σε μουσικά σύνολα και στη σχολική χορωδία