Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Δίδακτρα και Εκπτώσεις

Το Εκπαιδευτήριο ακολουθεί τις παρακάτω πολιτικές εκπτώσεων για τα δίδακτρα:

  • έκπτωση διδάκτρων για 2 ή 3 αδέρφια που φοιτούν συγχρόνως σ’οποιαδήποτε βαθμίδα του Εκπαιδευτηρίου (5% και 25% αντίστοιχα)
  • πρόγραμμα εκπτώσεων για προεξόφληση των διδάκτρων της σχολικής χρονιάς τον Ιούνιο (10%) ή τον Σεπτέμβριο (7%)
Πληροφορίες για τις εγγραφές και τα δίδακτρα μπορείτε να πάρετε από την κεντρική γραμματεία του Εκπαιδευτηρίου (Πανδάρεω 61, Φιλοθέη, Άγιος Ιωάννης, τηλ. 2810230379 -2810231424). 

 image