Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Η διδασκαλία της Αγγλικής στο Εκπαιδευτήριο

 • πρόγραμμα γνωριμίας με την αγγλική γλώσσα στο προνήπιο και στο νηπιαγωγείο
 • ειδικό αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων
 • λειτουργία διαρκώς εμπλουτιζόμενης με νέους τίτλους δανειστικής βιβλιοθήκης
 • εκπόνηση συνθετικών εργασιών στο πλαίσιο του μαθήματος
 • χρήση βιβλίων (coursebooks) που βασίζονται στις πιο πρόσφατες διδακτικές προσεγγίσεις και των συνοδευτικών τους διαδικτυακών εργαλείων με τη συνδρομή διαδραστικού πίνακα
 • προετοιμασία μαθητών ΣΤ Δημοτικού για τις εξετάσεις απόκτησης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας A2 Key for Schools (πανεπιστημίου Cambridge)
 • προετοιμασία μαθητών γυμνασίου για τις εξετάσεις απόκτησης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας B1 Preliminary for Schools (πανεπιστημίου Cambridge)
 • προετοιμασία μαθητών για τις εξετάσεις απόκτησης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας B2 FCE (πανεπιστημίου Cambridge) - ECCE (πανεπιστημίου Michigan) στην Β΄ ή Γ΄ Γυμνασίου με επιπλέον μεσημεριανά μαθήματα
 • προετοιμασία μαθητών για τις εξετάσεις απόκτησης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας C2 ECPE (πανεπιστήμιου Michigan) στη Γ’ Γυμνασίου με επιπλέον μεσημεριανά μαθήματα
 • καλοκαιρινά εκπαιδευτικά ταξίδια στην Αγγλία

 

 

Η πρώτη επαφή με την Αγγλική Γλώσσα ξεκινά πολύ νωρίς, στο προνήπιο. Η εξοικείωση με τη γλώσσα συνεχίζεται και στο νηπιαγωγείο. Η διαδικασία αυτή, με τη βοήθεια αντίστοιχου οπτικοακουστικού υλικού, ολοκληρώνεται στις πρώτες δύο τάξεις του δημοτικού. Από την Γ έως τη ΣΤ δημοτικού τα μαθήματα εμπλουτίζονται ακόμα περισσότερο στοχεύοντας στην απόκτηση των βασικών για την ηλικία των παιδιών γλωσσικών δεξιοτήτων. Επίσης, στην έκτη δημοτικού οι μαθητές/τριές μας μπορούν να λάβουν μέρος, για πρώτη φορά, σε εξετάσεις γλωσσομάθειας επιπέδου Α2.

Στο Γυμνάσιο το πρόγραμμα μαθημάτων στοχεύει στην απόκτηση των δεξιοτήτων που προβλέπεται να διαθέτουν οι μαθητές ανάλογα με την ηλικία που βρίσκονται και παράλληλα ενισχύουν και την προετοιμασία για την απόκτηση των αντίστοιχων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.

Στο λύκειο η διδασκαλία του μαθήματος είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις της τράπεζας θεμάτων. Φυσικά, η διδακτική διαδικασία είναι εμπλουτισμένη με διαθεματικές εργασίες και η υλοποίησή της γίνεται, όπως και στις υπόλοιπες βαθμίδες, με χρήση αντίστοιχου ψηφιακού υλικού και διαδραστικού πίνακα.

Οι παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας στο Εκπαιδευτήριο "ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ" είναι:

 • Να χρησιμοποιεί τα αγγλικά με αυτοπεποίθηση και επιτυχία στην κοινωνική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική του ζωή.
 • Να γνωρίσει, μέσα από τις διαδικασίες διδασκαλίας της γλώσσας, τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των κρατών όπου ομιλείται αυτή.

 

 

 

Η αξιολόγηση των μαθητών πραγματοποιείται μέσω:

 • καθημερινής παρακολούθησης από τον διδάσκοντα
 • επαναληπτικού ελέγχου, γραπτού και προφορικού, σε τακτά χρονικά διαστήματα
 • εκπόνησης συνθετικών εργασιών

 

Οι γονείς ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόοδο του παιδιού και εκτάκτως, αν κριθεί αναγκαίο από τους διδάσκοντες. Παράλληλα οι γονείς μπορούν να ζητήσουν να έρθουν σε επαφή με τους διδάσκοντες για καλύτερη ενημέρωση.

Για την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη διδασκαλία του μαθήματος, το τμήμα Αγγλικών βρίσκεται σε συνεχή στενή συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο και την Ελληνοαμερικανική Ένωση και έχει εναρμονίσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών με το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας ξένων γλωσσών που έχει καταρτίσει το υπουργείο Παιδείας. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί του τμήματος πραγματοποιούν εβδομαδιαίες συναντήσεις για να συντονίσουν τη δουλειά τους.